Ukategorisert

Bråk rundt Herman

Kontrollutvalget i Tromsø kommune slakter innkjøpet av 1100 CDer til nesten 150.000 kroner. Ordfører Herman Kristoffersen klistres til plateskandalen.

Tromsøs ordfører har i det siste mottatt kritikk på flere forhold. Bortsett fra denne CD-saken, har han måte tåle storm tidligere på grunn av sine reiseregninger.

Hva en kommune skal med over tusen CD-plater er et stort spørsmålstegn. Det kan selvfølgelig finnes naturlige forklaringer på et slikt innkjøp, men Liberaleren tror en må lete godt for å finne ei slik forklaring.

Kontrollutvalget i Tromsø kommune ser meget alvorlig på at kommunen via politisk rådgiver Hilde Sjurelv har handlet inn 1100 CD-er med Tromsø-bandet Badger.
–Etter kontrollutvalgets oppfatning finnes i foreliggende sak ikke gyldig vedtak for det foretatte innkjøp. Av den grunn er det begått fullmaktsbrudd av dem som har forpliktet kommunen, heter det i vedtaket fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget mener sammen med kommunerevisoren at de ikke har fått svar på sitt spørsmål om ordføreren er inhabil i saken på grunn av familiære eller bekjentskapsmessige bånd.
–Det var jo ikke jeg som behandlet saken, men gjennom min samboer har vi bånd til medlemmer av Badger. Men dette er en sak som jeg ikke har vært innom i det hele tatt, sier ordfører Herman Kristoffersen til avisen Nordlys.

Saken vil helt sikkert få sitt etterspill, blant annet i bystyret, selv om opposisjonen ikke gir mange kommentarer på saken i dag.

Herman Kristoffersen er en av de rødeste ordførerne i Arbeiderpartiet. Han vant siste kommunevalg på kritikk av blant annet kapitalismen. Han er skeptisk til svært mange av næringslederne, både i landsdelen, men også landet for øvrig. På bakgrunnen av det han sa i valgkampen for tre år siden, er oppsiktsvekkende at det stadig dukker opp uheldige saker om han i media. Er også han en av de i politikken som ikke tålte å få makt ?

For å slippe lignende saker i fremtiden, både i Tromsø, men også i andre kommuner må makt tas fra politikere og byråkrater og overføres innbyggerne i kommunene. Det må sette grenser for politikken. Hva skal det offentlige drive med, og hva skal andre ta seg av. Liberaleren har ingen problemer med å konkludere med at en kommune ikke skal ha som oppgave i kjøpe CD-plater. En slik konklusjon bør det være brei enighet om, uansett hvilken politisk ”fløy” en tilhører. Alt annet vil være skremmende.

Tags:

Mest lest

Arrangementer