Ukategorisert

Stoltenberg vil ha et skille !

Bakkevig-utvalget, som er kirkens eget statskirke-utvalg, konkludert med at det tette forholdet mellom kirke og stat bør avvikles. Dette utvalget kan ha fått Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg til å endre mening.

Ap og Senterpartiet er i dag de eneste partiene som har programfestet at de ønsker å bevare statskirken. Ap har også vært forkjemper for skolens kristne formålsparagraf og kristendoms- og livssynfaget KRL, men nå skal begge temaene opp til debatt på partiets landsmøte i november.
Det går mot en spennende debatt på Arbeiderpartiets landsmøte. All logisk argumentasjon går i retning av at partiet går inn for et skille, spesielt når Stoltenberg taler varmt for en slik skilsmisse.

Det skal være unødvendig å nevne at Liberaleren er for et skille, og at dette er en av kampsakene til FRIdemokratene.

–Tradisjonelt har Arbeiderpartiet vært en varm forsvarer av statskirken og den brede folkekirken. Men dette blir noe annerledes når vi er i ferd med å få et stadig mer flerkulturelt Norge, der flere bekjenner seg til en annen religion, sier kommende Ap-leder Jens Stoltenberg til Dagsavisen.

Dette er et logisk og fornuftig argumentasjon. Vi vil selvsagt ha plusset på at staten ikke skal forfordele noen religioner fremfor andre. Det er også gledelig at Stoltenberg vil diskutere kristendommens stilling i skolen, ut fra samme argumenter som han bruker på et skille mellom kirke og stat.

Det er selvsagt ikke avgjort at Arbeiderpartiet går inn for et skille mellom kirke og stat. Det er likevel positivt for saken når den kommende lederen av partiet toner flagg i debatten. Skulle debatten på partiets landsmøte ende med ja til skilsmisse, bør det være et tidsspørsmål før Stortinget starter arbeidet med skilsmissen, en lang og krunglete arbeid i nasjonalforsamlingen.

Mest lest

Arrangementer