Ukategorisert

Fjern kjønnskvoteringen

I følge flere oppslag i media den siste tiden sliter partiene med å rekruttere folk til listene. Sosialistisk Venstreparti har gått så langt at de annonserer etter listefyll.

Denne situasjonen viser at det systemet dagens politikere jobber utfra er i krise, skikkelig krise. Det å annonsere etter listefyll bør være et signal om at ting ikke er slik det bør være. Liberaleren har tro på et systemskifte, med mindre politisk styring og mer frihet til hver enkelt av oss. Et slikt skifte ville ha gjort det politiske arbeidet mer morsomt, litt enklere og dermed fjernet det store rekrutteringsproblemet partiene nå sliter med. Vi ser likevel at det er et stykke igjen til et slikt systemskifte.

Kjønnskvoteringen som skal være i folkevalgte organer er også et stort problem for partiene. I dag er kravet at det skal være minst 40 prosent kvinner i formannskap og hovedutvalg. Denne loven er til hinder for fri konkurranse om politiske verv. Den setter hinder i veien for de som ønsker å gjøre en politisk jobb. Det finnes mange eksempler på kandidater som ønsket seg en formannskapsplass i forbindelse med konstitueringen for vel 3 år siden, men på grunn av kjønnskvoteringen ikke fikk det. Disse som ”tapte” for lovverket stiller seg ikke til disposisjon igjen, fordi de ikke har muligheter til å få de posisjonene de ønsker seg, nettopp på grunn av kjønnskvoteringen. Derfor ville rekrutteringsproblemet ha blitt mindre med ha å fjernet kjønnskvoteringen.

Det politiske systemet er i krise. Det merkelige er at politikerne kan løse krisen, men de må endre lovverket, noe en dessverre mangler viljen til å gjøre.

Mest lest

Arrangementer