Ukategorisert

Regjeringen i budsjettkrise

Det er brudd mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2003. Kanskje ikke uventet, men det kan betyr problemer for Samarbeidsregjeringen.

En kan si mye galt om Fremskrittspartiets økonomiske politikk. De vil bruke altfor mye oljepenger og pumpe mer inn i helsevesenet, politi og forsvar Fremskrittspartiet er likevel det partiet på Stortinget som vil gi betydelige skatte – og avgiftslettelser. For oss som mener skatt er tyveri, må det bety en del.

Mange vil mene at Fremskrittspartiet var rimelig moderate i budsjettforhandlingene med regjeringen. Partiet ville riktig nok satse på såkalte kjerneoppgaver, blant annet helse. Partiet ville også kutte mange avgifter en god del. Likevel holdt partiet stort sett stramheten i budsjettet, noe som var et ufravikelig krav fra regjeringspartiene. Det er derfor skuffende at partene ikke kom til enighet. Skal folk flest få skatte – og avgiftslettelser, må de bli en løsning mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene. Det er utopi å tro at andre allianser vil sørge for at vi beholder mer av egne inntekter.

Samarbeidsregjeringen er en mindretallsregjeringen. Det må de snart ta innover seg. I forhandlinger må man gi og ta. Med utsikt fra utsiden tyder mye på at regjeringen kun har tatt i forhandlingene med Hagen & co, selv om de skryter av gode tilbud. Tilbudet var tydeligvis ikke godt nok, og dermed var bruddet et faktum.

Nå skal regjeringen forhandle med andre. Kanskje blir det en avtale med Arbeiderpartiet. Det betyr at vi som liberalister og folk flest kan vinke farvel til mer skatte – og avgiftslettelser. Det er beklagelig, svært beklagelig !

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer