Ukategorisert

Vil avlytte halliker

Justisminister Odd Einar Dørum vil tillate avlytting i kampen mot prostitusjon. Liberaleren advarer mot et slikt virkemiddel.

I en handlingsplan regjeringen presenterer mot slutten av året, åpnes det for bruk av såkalte moderne politimetoder for å ta prostitusjonens bakmenn, melder TV 2.

Liberaleren har vært og er skeptisk til mer overvåkning i samfunnet. Det går utover personvernet som vi alle har krav på. Personvernet må stå mye høyere i kurs enn målet om å ta flest mulig halliker. Avlytting på dette området vil gi staten virkemidler som med tiden vil bli utvidet. I fremtiden vil det bli krav om avlytting av også andre grupper, fordi dette virkemidlet ”fungerte” så godt ovenfor halliker. Liberaleren advarer på det kraftigste mot en slik utvikling.

Et annet spørsmål er hvor farlig prostitusjon er. Det handler egentlig om å gi hver enkelt muligheten til å bestemme over egen kropp, eget liv. Dørum bør gi hver enkelt av oss denne friheten, og droppe alle planer om økt overvåkning.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer