Ukategorisert

Verneplikten bør avskaffes – ikke utvides !

Torsdag ble det kjent at likestillingsombudet ville innføre verneplikt for kvinner. Et håpløst forslag for oss som vil avvikle verneplikten.

Årsaken for forslaget er at ombudet mener det er urettferdig at det bare er menn som må ta belastningen med denne tjenesten.

Liberaleren tar sterkt avstand fra forslaget til likestillingsombud Kristin Mile. Verneplikten er ei elendig ordning for menn. Dårlige ordninger bør ikke utvides, men avvikles. Ved siden av skatt er verneplikten det største overgrepet staten gjør mot oss som enkelt individ. Verneplikten betyr tvangsarbeid for staten.

Liberaleren ønsker et annerledes forsvar, et som er basert på frivillighet. Vi har den siste tiden følt at vinden går i vår retning. Det Norske forsvaret fungerer ikke tilfredsstillende slik som organiseringen er i dag. Det er bevist gang på gang, spesielt gjennom oppslag i media.

Verneplikt for kvinner vil ikke gjøre forsvaret bedre, tvert imot. Mer bruk av tvangsarbeid er ikke veien å gå. Til og med et likestillingsombud bør skjønne dette.

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Espen
Espen
19 years ago

Helt enig med Liberaleren i at verneplikten er et overgrep mot enkeltindividet. Å innføre verneplikt for begge kjønn vil ikke endre på dette; ordningen vil uansett være moralsk forkastelig.
Så lenge tvangsarbeidet kun gjelder for menn utgjør det imidlertid også en udemokratisk diskriminering av en gruppe individer. Det er svært betenkelig at hele befolkningen kan pålegge en andel (nå 20-25% av årskullene) en byrde som ikke som ikke gjelder dem selv. Slik sett innebærer likestillingsombudets forslag en viss forbedring av ordningen.

Fra arkivet