Ukategorisert

Verneplikten bør avskaffes – ikke utvides !

Torsdag ble det kjent at likestillingsombudet ville innføre verneplikt for kvinner. Et håpløst forslag for oss som vil avvikle verneplikten.

Årsaken for forslaget er at ombudet mener det er urettferdig at det bare er menn som må ta belastningen med denne tjenesten.

Liberaleren tar sterkt avstand fra forslaget til likestillingsombud Kristin Mile. Verneplikten er ei elendig ordning for menn. Dårlige ordninger bør ikke utvides, men avvikles. Ved siden av skatt er verneplikten det største overgrepet staten gjør mot oss som enkelt individ. Verneplikten betyr tvangsarbeid for staten.

Liberaleren ønsker et annerledes forsvar, et som er basert på frivillighet. Vi har den siste tiden følt at vinden går i vår retning. Det Norske forsvaret fungerer ikke tilfredsstillende slik som organiseringen er i dag. Det er bevist gang på gang, spesielt gjennom oppslag i media.

Verneplikt for kvinner vil ikke gjøre forsvaret bedre, tvert imot. Mer bruk av tvangsarbeid er ikke veien å gå. Til og med et likestillingsombud bør skjønne dette.

Tags:

Mest lest

Arrangementer