Ukategorisert

NRK og tilbud

Mandag kveld gikk Liberaleren igjennom noen av tilbudene til NRK. En flora av tilbud som andre kunne ha tatt seg av.

NRK har virkelig utvidet sitt spekter de siste årene. I riktig gamle dager drev statskanalen kun en radio – og tv kanal. Dette tilbudet er i dag mangedoblet.
Statskanalen har to tv-kanaler. De driver også P1, P2 og P3 på radiosiden. I tillegg kommer en drøss av andre tilbud på spesielt radiosiden. Det er Mpetre, Alltid Nyheter, Sameradioen, Europakanalen, Alltid Klassisk osv. Tilbud som må gjøre NRK-lisensen mer kostbar enn nødvendig.

Det er også mange som betaler lisensen som ikke får inn alle tilbudene til NRK. En betydelig prosent av betalerne kan blant annet ikke se NRK2 på tv. Mange av radiotilbudene er det et mindretall som får inn. Det betyr at folk flest betaler for et tilbud en ikke får. Det er umoralsk og et av argumentene mot politikken i statskanalen.

Det er heller ikke til å legge skjul på at andre kunne ha drevet med de samme kanalene som NRK gjør, uten at vi som betalere hadde blitt belastet lisens. Det er dessverre få som tar opp konkurransen med statskanalen, fordi konkurransevilkårene er helt ulike. Det er det viktigste argumentet for at NRK bør begrense sin aktivitet i stor skala. Hvorfor skal denne organisasjonen ta seg av oppgaver andre kan gjøre like godt, og til en rimeligere pris ? Lisensen ville ha blitt borte eller kraftig redusert med et lite NRK.

NRK med dagens størrelse er det overhode ikke behov for. De utkonkurrer andre aktører på grunn av lisensen, som er en ekstra skatt som blir pålagt befolkningen. En skatt som burde ha vært avviklet for lenge siden. En bør ikke være liberalist for å reagerer på aktivitetsnivået og størrelsen i statskanalen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer