Ukategorisert

Vil ha klarere rammer

Politiets Sikkerhetstjeneste ønsker klarere rammer for sin aktivitet. Det er ikke et urealistisk ønske, men nye rammer bør ikke føre til økt overvåkning av folk flest.

Sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, Per Sefland, vil ha klarere rammer fra justisdepartementet etter at Stortinget ga overvåkningspolitiet kritikk for å ha bedt om å få deltagerliste for journalistkonferanse i Alta. En kritikk som var på sin plass. Politiets overvåkningstjeneste bør ikke engasjere seg i en konferanse arrangert av fagforeningen til journalister. En håpløs sak, som politikerne helt korrekt reagerer på.

Det var med bakgrunn i den økte terrorfaren etter 11. september, at PST ba om å få navnene på deltakerne på kongressen i Alta, og Sefland hevder at PST ikke drev med overvåkning. Det var kun snakk om en forespørsel, og det skjedde på et tidspunkt da norske myndigheter hadde satt i gang sikkerhetstiltak som var knyttet til terror, i følge NRK.
Dette er ei forklaring Politiets Sikkerhetstjeneste må komme med for å frikjenne seg selv i en kritikkverdig sak. Likevel bør ikke 11. september være en god nok grunn til å overvåke journalister, selv om det var russiske media folk på denne konferansen. 11. september skal ikke være et godt nok argument for å bryte alt av personvern.

Sjef i Politiets sikkerhetstjeneste, Per Sefland, ber justisdepartementet om klarere rammer for sin aktivitet. Det bør han få, men rammene fra departementet bør være mer restriktiv enn det dette organet følger i dag. Politiets Sikkerhetstjeneste bør få færre muligheter til å krenke personvernet til folk flest.
Overvåkning av folk og grupper som de aller fleste reagerer på bør ikke finne sted. Det er det heldigvis tverrpolitisk enighet om. Det bør være hovedpoenget som justisdepartementet overlever Politiets Sikkerhetstjeneste neste gang partene møtes.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Norge som føderal republikk?Norge som føderal republikk?
  Norge er et parlamentarisk demokrati, men dét var ikke hva grunnlovsfedrene så for seg.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
  Keynes var en økonom for depresjoner.
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
  Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger