Ukategorisert

Brudd i forhandlingene

Det er brudd i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Dermed er situasjonen slik Liberaleren spådde når regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett tidligere i høst.

I alle oppslag i media fokuseres det på uenigheten mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Uenighet er det helt sikkert, men vi må legge til at enigheten er langt større. Så vidt vi kjenner til er det diskusjoner på fordelingen på noen milliarder kroner. Altså ca 1 prosent av hele statsbudsjettet, som ikke ligger så langt unna 600 milliarder. Disse diskusjonene viser langt mer enighet enn uenighet.

Hadde liberalister vært i forhandlinger om neste års statsbudsjett, ville uenigheten ha vært langt større. I natt lekte undertegnede seg med tallene i statsbudsjettet. I løpet av to timer ble det kutt på nesten 100 milliarder kroner. Det ville ha skapt uenighet, i hvert fall i ordets rette forstand. Min leking var rimelig moderat i forhold til hva en kan forvente av andre liberalister, blant annet medlemmer av Liberalerens redaksjon.

Diskusjonen om neste års statsbudsjett viser at forskjellene i norsk politikk er svært liten. Det krangles altså om få prosenter i et gigantisk statsbudsjett.

Det er vanskelig å spå om hva som vil skje i arbeidet med neste års statsbudsjett. Regjeringspartiene kan komme til å kontakte SV. Hvis det ikke blir avtale med Kristin Halvorsen & co, vil ballen helt sikkert komme tilbake til Fremskrittspartiet. Bondevik har to uker på seg. Torsdag om 14 dager skal rammene for statsbudsjettet vedtas i Stortinget. Det er også tidspunktet for et eventuelt kabinettspørsmål mot regjeringen, dersom de ikke får til et forlik. Dette kan altså bli en kamp mellom Hagen og Bondevik, en kamp der enigheten er langt større enn uenigheten.

Tags:

Mest lest

Arrangementer