Ukategorisert

Uredelig avgiftspolitikk ?

Politikere i Finnmark vil ha en uredelig avgiftspolitikk, der de som ikke er brukere skal betale.

Det er nå kjent at Finnmark fylkeskommune og Nordkapp kommune vil forlenge bompengeperioden for FATIMA for å finansiere en tunnel til Nordvågen. FATIMA er et rikssamband, mens Nordvågveien er en fylkesvei. Disse prosjektene har ingen tilknytning til hverandre, bortsett fra at begge har tilhørighet i Nordkapp kommune.

Tunnelen til Nordvågen er kostnadsberegnet til 115 millioner kroner og 70 millioner skal etter planen betales med bompenger. Finnmark fylkeskommune vil etter alt å dømme søke Stortinget for å få tillatelse for en slik finansiering i løpet av vinteren.

Denne saken kan for mange virke som en bagatell, men prinsippet er svært viktig. Skulle Stortinget si ja til tanken fra politikerne i Finnmark, vil trafikantene på FATIMA betale for Nordvågen-prosjektet. De vil altså betale for en tunnel eller en vei de ikke kjører på, og det er prinsipielt forkastelig.
Et slikt nytt prinsipp kan bli utnyttet på det groveste av politikerne. Se for dere fremtiden, der bomstasjonene i Oslo brukes for å finansiere drift eller prosjekter som er milevis unna formålet for innkrevingen. Dermed blir nye skatter etablert, og skatt er tyveri.

Liberaleren forventer at regjeringen og Stortinget er negativ til forslaget fra politikerne i Finnmark. Vårt system med skatter og avgifter er ille nok slik det er. Vi trenger ingen utvidelse.
Det blir fullstendig bak mål om en tysker som skal til Nordkapp må betale for en tunnel han ikke kjører i.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer