Ukategorisert

Sender de eldre til syden

Fremskrittspartiet har gjort seg til talsmann for sydenferie for pensjonister. Det gir muligens velgere, men det bør ikke være en offentlig oppgave.

Til tross for dårlige økonomiske tider og store kutt i budsjettene ønsker Fremskrittspartiet å sende eldre og andre på helse- og trivselsturer til Syden. Ordfører Søviknes i Os var første ute med denne Frp gimmicken, men nå kommer andre etter. Porsgrunn Fremskrittsparti har tatt opp hansken fra Os.

Fremskrittsparti politikerne har heldigvis innsett at slike sydenturer skal betales av den enkelte, noe som bør være en selvfølge. Skattebetalerne bør ikke belastes for ferien til noen få utvalgte. Frp-politikerne gjør seg likevel til talsmennene for at det offentlige bør organisere slike turer. Argumentet er at det gir en svær helsegevinst.

–Dette er ment som et tilbud for forebyggende arbeid. Det er mange eldre som har mistet sitt sosiale nettverk av forskjellige årsaker. Slike turer kan være med på å bygge opp nettverk på nytt. Slike turer kan også være med på å gi eldre en bedre hverdag, slik at vi på den måten utsetter deres behov for å få hjelp fra kommunen, kommenterer Fremskrittspartiet i Porsgrunn til Telemarksavisen.

Det er mulig dette er en riktig konklusjon. Likevel er Liberaleren rimelig skeptisk. Det offentlige bør bygge ned sitt engasjement på mange områder, og ikke utvide, slik Fremskrittspartiet tydeligvis legger opp til. Det må være mange andre oppgaver byråkratene og politikerne kan bruke sin arbeidsinnsats på, oppgaver som vil gjøre livet bedre for folk flest. Med det mener vi ikke økt offentlig engasjement, heller tvert imot. Ferieturer er noe folk kan ordne helt på egenhand.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer