Ukategorisert

Kriseforlik?

Sp har presset på SV og Ap for å komme med et felles tilbud til regjeringen om å inngå et kriseforlik om statsbudsjettet – for å hindre FrP i å få innflydelse. Er det behov for å inngå et kriseforlik? Nei, mener vi. Hvem vil tjene på at alle unntatt FrP inngår forlik om budsjettet? Svaret er åpenbart: FrP

Hvis hensikten til venstresiden er å unngå å gi FrP innflydelse, ved å inngå et «kriseforlik», vil resultatet bli at velgerne får inntrykk av atHagen har rett: Alle er mot FrP.

Er landet i en slik krise at det er behov for et Svaret er nei, både når det gjelder landets økonomi og den parlamentariske situasjon. Heller ikke utenrikspolitisk situasjonen slik at det er behov for noe norsk kriseforlik

Er faren for FrPs innflydelse så stor at det er behov for et kriseforlik? Nei, FrPs innflydelse er stor i den grad regjeringen går inn på kompromisser med FrP. Hvis SV og Ap nekter å inngå flertallskompromisser med regjeringen øker de også muligheten for FrP. Hver gang venstresiden sier nei til regjeringen tvinges regjeringen til FrP (som det skjedde med Sentrumsregjeringen fordi Jagland ikke ville samarbeide), Hvis opposisjonen finner sammen og skaper flertall mot regjeringen, slik som i barnehageforliket, nei til nedsalg av statlige eierandeler i næringslivet, er det SV og Ap som direkte gir FrP innflydelse (men da i retning av venstresidens politikk).

Dessuten: FrP har innsatt samarbeidsregjeringen, som de gjorde med sentrumsregjeringen 1997), og Syse-regjeringen (1989). Men forskjellen er at de nå ikke tar noe ansvar for å skape flertall med den regjeringen de foretrakk. Og politisk har de lagt seg til venstre for regjeringen, selv om programmet tilsier at de ligger till høyre. Denne venstresvingen er demonstrert i Stortinget gjennom flere vedtak i vårsesjonen.

Hva kan så venstresiden få ut av dette? Nulle ut kursendringen regjeringen står for, og at FrP har oppnådd noe som helst ved å innsette regjeringen. Så venstresiden ønsker ikke bare å fjerne FrPs innflydelse, men også å fjerne særpreget fra regjeringspartiene på regjeringens politikk (noe opposisjonen også prøver gjennom budsjettkravene).

Hvis venstresiden skulle lykkes, vil velgerforakten øke ennå mer; det er ikke forskjell uansett hvem som styrer – derfor må man stemme FrP for å få forandring.

Dette demonstrer at SP prøver å gjøre seg interessant, samt en fallitt fra opposisjonen over at man taper konkurransen om velgernes oppmerksomhet og gunst overfor FrP, og at de 3 opposisjonspartiene som hver for seg kan danne flertall med regjeringen ikke klarer såpass engang.

Forslaget fra SP er meningsløst!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer