Ukategorisert

Hedrer samiske rettigheter

Niilas Somby forsøkte å sprenge ei bru i lufta i protest mot Alta-utbygginga. Nå vil sametinget hedre han og andre som har kjempet for samiske rettigheter.

Dette er en sak som er diskutert høylytt i de samiske miljøene, men også blant politikerne den siste tiden. Det er vanlig at Sametinget hedrer sine egne, men uvanlig at noen av dem har sonet for alvorlige lovbrudd.

Sametinget har invitert alle samiske aksjonister fra Alta-kampen til markering. Torsdag skal de hedres for sin innsats for å styrke samiske rettigheter.

Den mannen som kan betegnes som uvanlig og omdiskutert heter Niilas Somby. Han deltok i to sultestreiker i Oslo. Men han sto også bak sprengningsforsøk av brua over Tverrelv i Alta den 20. mars 1982. Aksjonen ble utløst da Høyesterett ga grønt lys til vannkraftutbygging, altså den såkalte Alta-aksjonen. Politikerne, spesielt de i Høyre, har reagert kraftig på denne hedringen.
–Sombys sabotasje må i dag oppfattes som terrorisme. Det ble brukt sprengstoff. Å hedre Somby vil bety at Sametinget aksepterer terror som aksjonsform, sier stortingsrepresentant Raymond Robertsen til Dagbladet.

Robertsen har en smule rett, men vinner ikke fram i kritikken mot Sametinget. Dessverre vil mange si.

Denne saken er nok et eksempel på at Sametinget oppfordrer til uvanlig høy tone av nasjonalisme. En nasjonalisme som slett ikke er sunn. Høyre, Raymond Robertsen og alle andre politikere burde ha tatt dette på alvor. Sametinget og alle økonomiske overføringene til den samiske befolkningen bør oppheves. Samer bør behandles som alle andre, uten noen former for særbehandling. Det kan kun gjøres med at Sametinget legges ned. Liberaleren har ingen ting imot kulturen samene utøver, men den bør være på privat initiativ, helt uten offentlig innblanding, på lik linje med det vi mener bør gjelde for alle andre.

Legg ned Sametinget – gjør det raskt ! Staten trenger ikke en stat i staten. En stat er mer enn nok allerede.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer