Ukategorisert

Røyking og røykeloven

FRIdemokratenes leder, Hans Jørgen Lysglimt, utfordrer i denne kommentaren til et veddemål av kr 10 000,-.

Den nye røykeloven er foreslått som et totalforbud mot røyking i offentlige rom. Detaljstyring av individers liv er ikke statens oppgave og derfor er jeg motstander av røykeloven.

Personlig gleder jeg meg likevel til den kommer. Røyking innebærer eksternaliteter i form av passiv røyking og dermed forgiftning av andre menneskers tilværelse. Jeg har den siste tiden forlatt ethvert rom der det røykes og gitt klart utrykk for dette. Dette er den riktige måten å bekjempe røyking på. Før eller senere vil skålen tippe over og da vil det gå fort. Da jeg bodde i California på midten av 90-tallet var det påfallende hvor fort sentimentet gikk fra røyking til at røykere ble sett på som uønskede i offentlige rom. Dette vil skje også i Norge. Den forventede fordømmingen av røyking i offentlige rom er en god pekepinne på hvor langt etter Norge ligger sosialt og kulturelt.

Jeg er villig til å vedde 10 000 kroner med hvem som helst på at i 2030 er det bare halvparten så mange røykere i Norge som det er i dag.

Av Hans Jørgen Lysglimt, leder av FRIdemokratene

Mest lest

Arrangementer