Ukategorisert

Innrømmer dødshjelp

En av 20 norske anestesileger innrømmer i en fersk undersøkelse at de utfører aktiv dødshjelp.

Mer enn 1.500 norske leger har svart på et spørreskjema om medisinske problemstillinger rundt behandling av livstruende og alvorlig syke.
Blant samtlige leger er det en prosent som bekrefter at de har gitt aktiv dødshjelp, skriver Aftenposten.

Dette er høye tall. Aktiv dødshjelp er overhode ikke lov i Norge, men likevel utfører så mange leger denne handlingen. Det er et tankekors, en tankevekker for alle og enhver.

Aktiv dødshjelp er ulovlig i mange land. Likevel finnes det eksempler på oppmykning av regelverket de siste årene. Slik burde det ha vært i Norge også. Både av prinsipielle grunner, men også fordi slike handlinger finner sted, på tross av ulovlighetene med det.

Liberaleren har tidligere vært positiv til aktiv dødshjelp fordi hver enkelt må få bestemme over eget liv og egen kropp. Undersøkelsen media har referert til de siste dagene har styrket troen på at liberalisering er veien å gå.

Mest lest

Arrangementer