Ukategorisert

Utflytting blir vedtatt ?

Regjeringen foreslår utflytting av statlige tilsyn fra Oslo til andre byer og tettsteder i Norge. Forslaget blir trolig vedtatt.

Opposisjonen på Stortinget vil trolig gå med på regjeringens forslag om å flytte åtte statlige tilsyn fra Oslo til distriktene.
Både Arbeiderpartiet, SV og Frp er foreløpig åpne for å støtte forslaget om å flytte rundt 900 arbeidsplasser ut av hovedstaden.
Ingen av de tre partiene har imidlertid tatt noe offisielt standpunkt til saken, som skal behandles i Stortinget til våren, melder NRK.

Også andre reagerer positivt på regjeringens forslag, både media og lokalpolitikere i land og strand, er forventningsfull til forslaget.

Liberaleren har mistanke om at flere statlige etater skal flyttes eller etableres i distriktene for å hjelpe ulike kommuner som sliter med både arbeidsledighet og fraflytting. For å hjelpe disse har regjeringen foreslått å legge arbeidsplasser til disse kommunene. Vardø har blant annet fått god drahjelp av Samarbeidsregjeringen, selv om den byen ikke nevnes spesielt i dette forslaget. Det er altså en politikk for kunstig å opprettholde aktivitet på plasser som ikke klarer det på egenhånd. Det blir galt, fullstendig galt for de som må lykkes ved hjelp av egen vilje og dyktighet.

Liberaleren mener regjeringen burde ha brukt muligheten og argumentene bedre. Det burde ha vært fokusert på nedleggelser av statlige tilsyn, for å effektivisere og modernisere offentlig sektor. Ingen tilsyn er rungende nødvendig i år 2002. Det er mulig dette var gode virkemidler i gamle dager, men ikke nå.

Våre motstandere vil si vi liberalister kun sier dette for å senke skattetrykket. Det er riktig. Vi mener skatt er tyveri, og skal den senkes må offentlig sektor reduseres. Mindre offentlig sektor gir også mer frihet på andre områder.

Kan noen forklare hvorfor et mattilsyn for befolkningen i Nord-Norge skal ligge i Kautokeino ? Ingen gode svar kan gis, bortsett fra såkalt distriktspolitikk fra politikerne. En politikk som ikke er verdt innsatsen.

Mest lest

Arrangementer