Ukategorisert

Nei til petroleumsfrie soner

Fremskrittspartiet fremmer forslag om ikke å innføre petroleumsfrie soner i nordområdene, et fornuftig forslag.

–Etablering av petroleumsfrie soner er katastrofalt for olje-Norge generelt og Barentshavsregionen spesielt. Det skaper usikkerhet i bransjen og investeringer vris over til konkurrerende olje/gass områder utenlands, sier Øyvind Korsberg, miljøpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

Korsberg har et kjempepoeng. Det bør være en unødvendig debatt, men forslaget fra Fremskrittspartiet er tvingende nødvendig, ettersom det finnes politikere som ikke vil utnytte naturressursene i et eller rikt område. Vil markedet utvinne, bør det gis muligheter for dette. Norge skal vakte seg for å gjøre såkalt grisgrendte strøk om til naturparker uten aktivitet. I så fall bør det politiske flertallet ikke klage på dårlig økonomi, svakt næringsliv og fraflytting. Fremskrittet kommer med utvikling av ressurser. Olje og gass finnes det mye av i nordområdene.

Skeptikerne er redd for fisken. Miljøvernene mener utvinning vil få store konsekvenser for den fornybare ressurser. Faren er stor for skeptikerne overdramatiserer fiskens betydning, selv om det er en stor eksportvare.

Det finnes et eneste argument for å ikke utvikle olje og gass i større tempo enn det vi allerede har. Det vil gi mer penger i statskassen. Dermed kan fristelsen bli stor for politikerne til å utvide offentlig sektor ytterligere, en sektor som er mer enn stor nok fra før.

Liberaleren er likevel for forslaget til Fremskrittspartiet, på samme måte som vi støttet Snøhvit-prosjektet. Slike prosjekt har kolossale ringvirkninger for de nordligste fylkene. Da mener vi ringvirkninger med positiv fortegn.

Mest lest

Arrangementer