Ukategorisert

Ingen mening om EU

Liberaleren har ingen offisielle meninger om norsk medlemskap i EU. Vi er verken for eller mot medlemskap.

Det har den siste tiden blitt etterlyst en liberal mening i diskusjonen om medlemskap. Liberaleren følger FRIdemokratene, som ikke har tatt standpunkt til medlemskap eller ikke. Flere av kommentarene om medlemskap har tatt utgangspunkt i den skribent, Per Aaage Pleym Christensen, hadde 3. januar 2002. Det var en god kommentar som anbefales for alle og enhver.

Det finnes skribenter i Liberaleren som er for medlemskap, men også motstandere. Det finnes gode argumenter for begge sider. Derfor må det være lov for liberalister å være både tilhengere og motstandere av unionen.

Grunnen til at Liberalerens redaktør konkretiserer dette i dag, er at det blåser opp om omkamp om saken. Ja-siden gjør det godt på medlemsmålingene, overraskende bra faktisk. I tillegg har Fremskrittspartiet vedtatt å igjen snakke om europeiske spørsmål. Høyre har slått fast at et medlemskap er viktigere enn regjeringssamarbeid, og statsminister Kjell Magne Bondevik tipper på ny avstemning før 2010.

Mye tyder på en ny debatt lenge før vi trodde for relativt kort tid siden.

Liberaleren vil forbli nøytral i spørsmålet helt til FRIdemokratene tar et skikkelig standpunkt i saken. Det kan først gjøres på landsmøtet, som arrangeres neste høst.

Mest lest

Arrangementer