Ukategorisert

Bør være representert

Kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland bør sørge for et bredt utvalg av mennesker i kommisjonen som skal se på et eventuelt skille mellom kirke og stat.

Haugland ser for seg en kommisjon nedsatt rett over nyttår hvor alle partiene på Stortinget er representert, i tillegg til 6-7 øvrige representanter. Alle kommisjonsmedlemmene, også de politiske, bør være statskirkemedlemmer, synes Haugland, skriver Nettavisen.

Liberaleren mener kommisjonen bør være bredt sammensatt, slik at et eventuelt skille blir en ordentlig skilsmisse i ordet rette forstand. Det vil kommisjonen ikke klare dersom bare medlemmer av statskirken eller statskirke sympatisører deltar i prosessen.

Denne prosessen bør være ryddig med deltakelse fra mange grupper. Hvis Haugland ser til Stortinget, vil hun høyst sannsynlig få samme råd som Liberaleren nå gir.

For øvrig er Liberaleren glad for en slik kommisjon som nå vurderes. Det betyr et skritt nærmere et skille mellom stat og kirke. Det er ulogisk å ha en statskirke i et flerkulturelt samfunn. Denne konklusjonen må denne kommisjonen også komme til.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer