Ukategorisert

Frifunnet for rasisme

Terje Sjølie er frifunnet av Høyesterett for brudd på rasismeparagrafen etter en tale han holdt i Askim i 2000.

Sjølie er tidligere leder av gruppen Boot Boys, en gruppe som vi som liberalister bør avsky. De er milevis unna liberalistisk tenking. De mører opp om holdninger liberale mennesker hater som pesten.

Sjølie ble frifunnet for brudd på rasismeparagrafen i Halden byrett. I Borgarting lagmannsrett ble han dømt for uttalelsen om jødene, men frifunnet for uttalelsen om innvandrerne. Han anket dommen til Høyesterett.
Høyesterett mente 11 av de 17 dommerne at utsagnene ikke kvalifiserer til brudd på rasismeparagrafen, men de fastslo samtidig at utsagnene var sterkt krenkende overfor begge gruppene.
På bakgrunn av uttalelsene og en rekke andre forhold fikk han to år og åtte måneder i fengsel. Høyesterett satte ned fengselsstraffen med én måned etter at han ble frifunnet for uttalelsene, skriver VG.

Liberaleren forsvarer ytringsfriheten til det maksimale. Vi har ikke sans for den såkalte rasismeparagrafen. Rasismen kan ikke bekjempes med begrensninger i lovverket, men med argumentasjon. Derfor er det ei seier for ytringsfriheten at Terje Sjølie ble frifunnet for uttalelsene i Høyesterett. Det må være lov å uttale stygge ting som folk flest tar avstand fra.

I følge VG sa Sjølie i Askim i 2000 dette: ”Hver dag raner, dreper og voldtar innvandrere nordmenn. Hver dag blir vårt folk plyndret og ødelagt av jøder som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoral og unorske tanker”, samtidig som han hyllet Adolf Hitler og Rudolf Hess.

En kvalmende tale som Høyesterett heldigvis har gitt ”tillatelse” til. Heldigvis fordi ytringsfriheten skal stå høyt i kurs, selv for rasister.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer