Ukategorisert

Unge Høyre toner nytt flagg

Motstanden mot verneplikten øker. Unge Høyre toner et nytt flagg i saken. Det er spennende !

I følge hjemmesiden til Unge Høyre, mener de det er nødvendig:
–At regjeringen setter ned et utvalg for å vurdere dagens ordning med vernepliktige soldater.
–Å sørge for at det fremtidige norske forsvaret består av et større antall profesjonelle soldater, men at vi fremdeles opprettholder et folkeforsvar.
–Å ha flere kvinner og minoriteter integrert i forsvaret.

Dette er nye toner, selv om tilhengerne av verneplikt i organisasjonen gjør det de kan for å bagatellisere saken. Det skal også nevnes at Oslo Unge Høyre vil gå ennå lengere, men de har ikke fått flertall for sitt syn.

Forsvaret er i en omstillingsprosess. Organisasjonen ønsker å bli mer effektiv, bruke penger på best mulig måte. I diskusjonen om omstillingen har de vært brei politisk enighet om å beholde allmen verneplikt som en viktig del av soldatopplæringen. Det at Unge Høyre toner et nytt flagg er derfor viktig, svært viktig for å liberalisere ordningen.

I forbindelse med omstillingsprosessen i forsvaret har målene for hvor mange som må avtjene førstegangstjeneste blitt kraftig redusert i forhold til tidligere. Godt under halvparten av ungdomskullene vil bli innkalt til førstegangstjeneste de neste fire årene. Siden enda flere faller fra underveis, vil bare en av tre gjennomføre militærtjenesten. Dette er ikke rettferdig. En tredjedel må bære byrdene med å ha en førstegangstjeneste.. En tredjedel ofrer en viktig del av livet sitt, mens resten slipper unna. Blodig urettferdig blir det hevdet, noe som medfører riktighet.

De som må gjennomføre verneplikten for Den Norske stat har få valgmuligheter. Svært mange lyver på seg en eller annen psykisk eller fysisk skavank for å kunne dimittere. Med papirer fra lege eller god fantasi i samtaler med lege, prest eller ledelse klarer mange å lure seg unna. Selvsagt er det mange som fortjener å dimittere, men det er også et stort antall som overdriver sine lidelser for å slippe perioden i kongens klær. Det er sikkert forståelig, men rettferdig er det ikke.

Mange velger også siviltjeneste, enten på pasifistisk eller religiøst grunnlag. Tidligere måtte disse gjennom tøffe politiavhør, men nå er prosessen forenklet gjennom underskriving av ei erklæring, som stadfester det pasifistiske eller religiøse grunnsynet. Det er ikke til å stikke under en stol at mange velger dette alternativet for å slippe førstegangstjenesten, uten å være spesielt imot våpen eller religiøs nok til å få siviltjeneste.

Det er også en liten gruppe som nekter både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Disse må sone relativt lange fengselsstraffer. Ikke bare en gang, men ofte to dommer basert på ulike innkallelser. Det er ikke uvanlig med syv måneders fengsel for å nekte verneplikten. Denne gruppen straffes altså med fengsel, selv om de er ærlige i sitt møte med det offentlige. De lyver ikke for å dimittere, og de erklærer seg ikke som pasifister eller religiøse, selv om det kunne ha medført langt mindre personlige lidelser.

En avvikling av verneplikten ville ha vært rettferdig. Det ville ha betydd en likebehandling av alle, noe det ikke er i dag. Mange unge menn ville ha sluppet å ty til løgn for å slippe unna. Staten ville også ha sluppet alle strafferakene, som medfører fengselsstraffer for de som er totalnektere.

Det burde være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. Man kommanderes til å ta en jobb, og hvis man ikke aksepterer, havner man i fengsel. Verneplikten er regulært tvangsarbeid. Faktisk så ille at LO-leder Gerd Liv Valla, med rette, ville kalle det slavearbeid dersom hennes medlemmer ble utsatt for dette.

Verneplikten er i tillegg utrolig upraktisk. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Man jobber med noe man kan og/eller liker veldig godt. Å kommandere alle ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med menneskelige ressurser.

Unge Høyre bør fortsatte å utvikle sitt syn, gjerne på samme måte som Oslo Unge Høyre, som vil avvikle hele ordningen.
Moderpartiet og Fremskrittspartiet bør også gå i seg selv. Ideologisk kan avvikling av verneplikten forsvares utfra både konservativ og liberalistisk tenking, noe henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet har i sin formålsparagraf. Unge Høyre beviser dette med sin skepsis mot ordningen.

Et systemskifte i saken om verneplikt ville ha ført til likebehandling, mer frihet, bedre ressursbruk og dermed et bedre forsvar.

Tags:

Mest lest

Arrangementer