Ukategorisert

Ønsker sterkere politimetoder

Politiets Fellesforbund mener politiet må få lov til å ta i bruk metoder som tvang, avlytting, provokasjon og infiltrasjon i kampen mot narkotikakriminaliteten.

–Regjeringen bør si at i de neste tre til fem årene er kampen mot narkotika det aller viktigste i norsk politikk. Jeg er overbevist om at man kan gjøre svært mye med en milliard friske kroner, hvis alle de pengene som allerede er i systemet blir utnyttet bedre, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund til Aftenposten.

Han mener utradisjonelle metoder er nødvendig for å bekjempe narkobakmennene.

–Skal vi få gjort noe med innførsel og bakmenn, må vi kunne bruke rom- og telefonavlytting, bruke overskuddsinformasjon, provokasjon og infiltrasjon. Disse kriminelle miljøene er så kyniske at vi ikke kommer noen vei med tradisjonelle virkemidler, sier Johannessen.

Liberaleren har ikke tro på sterkere politimetoder for å bekjempe narkotikaproblematikken. Tvert imot. Dagens narkotikapolitikk viser at forbudslinjen ikke fungerer. Det vil ikke bli bedre om denne linjen strammes ytterligere inn.

Johannessen glemmer personvernet fullstendig i sin iver i å bekjempe narkotika. Han glemmer alle som helt ufrivillig vil bli blandet inn dersom politiet får større fullmakter. Personvernet er viktigere enn kampen Johannessen legger opp til.

–Vi vet at mange av problemene norsk politi strever med, som volds- og vinningskriminalitet, har en direkte sammenheng med narkotika. Det er ingen tvil om at disse formene for kriminalitet vil reduseres kraftig med en bedre narkotikapolitikk, sier Arne Johannessen til Aftenposten.

Vi er enig med Johannessen at problemene vil bli langt mindre med en bedre narkotikapolitikk. Der slutter også enigheten. Forbudslinjen er årsaken til høye priser for narkotiske stoffer. Høyre priser gir også økt kriminalitet. En liberalisering ville ha ført til det motsatte. Johannessen og hans meningsfeller bør jobbe for en annerledes politikk og ikke forsterke dagens rådende holdninger. Det er bevist gang på gang at dette ikke fungerer.

Mest lest

Arrangementer