Ukategorisert

Prest inngår partnerskap

Det bør være en selvfølge i statskirken at hun får fortsette i stillingen. Legningen skal ikke spille noen rolle i Den Norske Kirke.

Kapellan i Målselv, Anniken Urianstad, vil i februar inngå partnerskap. Konsekvensene er uavklart, men hun får støtte fra prosten, skriver Vårt Land.

Liberaleren mener det må bli slutt på debatten om homofile i statskirken. Legningen har ikke noe å si for jobben som skal utføres. Så lenge det er en statskirke, må det være plass for alle i den Norske Kirke.

Biskop Per Oskar Kjølaas ble orientert om partnerskapsplanene for en drøy måned siden. Han har foreløpig ikke konkludert i sin behandling av saken. Det vil være skuffende om han kommer til en annen konklusjon enn den Liberaleren allerede har gjort, selv om den konklusjonen ikke er i tråd med tidligere vedtak i kirken.

Biskopen i Nord-Hålogaland har tidligere sagt at han vil forholde seg lojal til kirkens vedtak om ikke å ansette homofilt samlevende personer i vigslede stillinger, selv om han personlig mener at homofile prester i partnerskap bør kunne tjenestegjøre som prest.

Kapellan i Målselv, Anniken Urianstad, og alle andre i hennes situasjon bør få beholde jobben. Kirken må snart innse at heterofile ikke er den eneste riktige.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anarko-Lars
Anarko-Lars
19 years ago

Burdte det ikke istedenfor være opptil kirken selv å bestemme dette?

Jeg har aldri hørt at dere har krevd hverken homofile eller kvinnelige imaner, rabbinere osv…

Pleym Christensen
Pleym Christensen
19 years ago

Selvfølgelig bør det være Kirkens egen oppgave. Men Kirken, Den Norske er en del av staten – og da gjelder statlige regler for ansettelse og peresonalpolitikk.

Den norske kirken må bestemme om den skal være kirkesamfunn eller statsbedrift.

Først ved et skille mellom kirke og stat kan kirken få den uavhengighet den ønsker i ansettelsesspørsmål.

Jeg tror at for mange kirkeledere i statskirken er det bekvemmelighetshensyn mer enn Bibelens lære som er avgjørende. Både abortloven og partnerskapsloven er stikk i strid med kirkens lære – så hvordan kan kirken forbli en del av staten?

Fra arkivet