Ukategorisert

Karakterene offentliggjøres

I dag ble karakterene fra grunnskolene offentliggjort. Nå kan hver enkelt skole følges med argusøyne.

For første gang i den norske grunnskolens historie offentliggjør i dag utdanningsminister Kristin Clemet komplette lister over karakterer fra alle landets grunnskoler.

Clemet nekter imidlertid å svare på hvorfor hun gjør dette. Men norske pedagoger og skoleforskere er ikke i tvil: Clemet vil revolusjonere utdanningen, skriver Dagsavisen.

Denne åpenheten kan være vel og bra, men slik den fremstår i dag er den verdiløs. Selvsagt kan offentlige resultater brukes som en gapestokk mellom ”Gode” og ”dårlige” skoler, hvis kvalitet skal måles i karakterer. Det er svært delte meninger om en slik måling.

Skal de offentlige resultatene ha noe å si for kvaliteten i skolen, må det mer makt til rektorer og skoleeiere og sterkere konkurranse mellom både offentlige og private skoler. Fritt skolevalg for elever og foreldre og nasjonale kunnskapstester som måler elevenes prestasjoner. Vi er milevis unna en slik visjon, selv om karakterene nå offentliggjøres. Milevis er et mildt ord.

I liberalistisk ånd kan vi selvsagt påpeke vårt ønske om kun private aktører, full frihet og valgmuligheter i skolen. Dagens begivenhet har ikke gitt oss et skritt nærmere dette målet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer