Ukategorisert

Spennende debatt om pensjoner

Pensjonskommisjonen skal komme med endelig forslag til ny reform senere i år, men hovedtrekkene er allerede klare.

Pensjonskommisjonen har vært i arbeid en periode. Den ledes av tidligere finansminister, Sigbjørn Johnsen.

Kommisjonen ble satt i arbeid først og fremst fordi Folketrygden vil gå med dundrende underskudd slik fordelingen er i dag. Alle politikere fra samtlige partier er klar over denne utviklingen. Derfor har det vært liten eller ingen debatt om arbeidet til kommisjonen før dagens oppslag i media.

Likestillingssenterets beregninger viser at 90 prosent av landets kvinner vil få dårligere pensjonsvilkår enn i dag, hvis forslagene fra pensjonskommisjonen blir vedtatt.
Bakgrunnen er at den såkalte besteårsregelen er foreslått fjernet i den nye pensjonsordningen. Besteårsregelen vil si at man legger de 20 beste årene i arbeidslivet til grunn når pensjonen regnes ut, slik ordningen er i dag. Nå skal alle årene telle, det betyr at de som jobber deltid i deler av karriéren vil rammes.

Hovedgrunnen til at kvinner rammes hardest er at ulempene ved å jobbe deltid vil bli større enn i dag.

Det skal altså lønne seg å jobbe mest mulig. Det er hovedtrekkene en kan trekke fra kommisjonens arbeid, i hvert fall foreløpig.

–Forslaget til ny pensjonsreform er en katastrofe for likestillingen i Norge, mener likestillingsdirektør Mona Larsen-Asp.
Der er Liberaleren uenig med Larsen-Asp. Det må lages ordninger der det lønner seg å arbeide, også i forhold til pensjoner. Alt annet vil være skiveboom. Hvis Pensjonskommisjonen ikke får igjennom et slikt prinsipp vil det være umulig for Folketrygden å klare sine forpliktelser i fremtiden.

Selvsagt bør Sigbjørn Johnsen & co stille seg selv spørsmålet om pensjoner skal være et offentlig ansvar. Vi vet lite om det er gjort. Vi frykter svaret fra sosialdemokratiske Johnsen dersom det spørsmålet stilles. Det er synd. Private løsninger med et privat ansvar ville ha vært det mest rettferdige. På den måten ville neste generasjon ha fått full valgfrihet i måten å organisere sin egen alderdom.

En spennende debatt der en bør kunne forvente spennende svar ! Den endelige innstillingen fra Pensjonskommisjonen skal foreligge i oktober.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer