Ukategorisert

Skeptisk til internett-tilbud

Norsk Pensjonistforbund er skeptisk til gode tilbud for forbrukerne på internett, først og fremst fordi eldre bruker nettet for lite.

Husbanken, flyselskaper, butikker og banker annonserer noen av sine beste tilbud kun gjennom nettsider. Det er en ordning folk flest har tatt til etterretning, uten spesielle motforestillinger. Heldigvis for det. Friheten til hver enkelt aktør må være slik at de kan organisere driften slik de vil.
Norsk Pensjonistforbund er skeptisk til dette.

–Det er helt greit at stadig mer informasjon som angår eldre legges ut på internett, men det er ikke greit dersom denne informasjonen bare finnes på internett. Dessuten må tilbud som ikke legges ut på internett ha samme pris som den på nettet, sier daglig leder Arild Daleng i Norsk Pensjonistforbund til Vårt Land.

Liberaleren har liten forståelse for klagen til, Daleng.
Hver enkelt bedrift må selv få friheten til å velge sitt eget konsept, selv om det betyr mer og mer bruk av nettet for å nå ut. Vi kan ikke i vårt beste skinn skjønne hvordan Daleng eller andre skal regulere dette på.

Hvis Norsk Pensjonistforbund anser dette som et stort problem, bør de sette inn ressurser på å lære medlemmer og sympatisører mer om internett. For eksempel hvordan nettet kan brukes. Heller det enn å klage for å sette politikerne på ideer hvordan også dette kan reguleres for å gjøre livet surere for folk flest.

Slutt med klagingen, grip heller fatt i utfordringene. Vi trenger ikke flere reguleringer for å imøtekomme de eldre.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer