Ukategorisert

Det brukes mer stoff

Narkotrafikken har økt i Norge det siste året. Kripos er bekymret over statistikken de offentliggjorde i dag.

Norge har et strengt lovverk mot narkotika. I tillegg har det blitt fokusert voldsomt på problematikken i media det siste året, kanskje spesielt på Rohypnol. Likevel øker forbruket. Dette er det viktigste argumentet for at forbuds – og propagandalinjen ikke fungerer, noe Liberaleren har vært innom gang etter gang.

Mer enn 35% av den beslaglagte narkotikaen er cannabis. Hvorfor i all verden skal cannabis være ulovlig, når et fåtall respekterer forbudet ?

Det er ikke bare rohypnol og cannabis som er populært. Amfetaminbeslagene har økt med nesten 20%. Det samme har brukten av kokain og khat.

Kripos sin statistikk

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Rolf Arne Thronsen
Rolf Arne Thronsen
19 years ago

«Hvorfor i all verden skal cannabis være ulovlig, når et fåtall respekterer forbudet?»

– Har dette saa veldig mye med saken aa gjoere da? Antar at dette kun er en daarlig formulering, og ikke at Liberaleren her gir uttrykk for lovgivning etter demokratiprinsippet.

Fra arkivet