Ukategorisert

Det brukes mer stoff

Narkotrafikken har økt i Norge det siste året. Kripos er bekymret over statistikken de offentliggjorde i dag.

Norge har et strengt lovverk mot narkotika. I tillegg har det blitt fokusert voldsomt på problematikken i media det siste året, kanskje spesielt på Rohypnol. Likevel øker forbruket. Dette er det viktigste argumentet for at forbuds – og propagandalinjen ikke fungerer, noe Liberaleren har vært innom gang etter gang.

Mer enn 35% av den beslaglagte narkotikaen er cannabis. Hvorfor i all verden skal cannabis være ulovlig, når et fåtall respekterer forbudet ?

Det er ikke bare rohypnol og cannabis som er populært. Amfetaminbeslagene har økt med nesten 20%. Det samme har brukten av kokain og khat.

Kripos sin statistikk

0 0 vurdering
Vurdering
Tags:
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Rolf Arne Thronsen
Rolf Arne Thronsen
17 years ago

“Hvorfor i all verden skal cannabis være ulovlig, når et fåtall respekterer forbudet?”

– Har dette saa veldig mye med saken aa gjoere da? Antar at dette kun er en daarlig formulering, og ikke at Liberaleren her gir uttrykk for lovgivning etter demokratiprinsippet.