Ukategorisert

Dørum endrer politikk ?

Regjeringen vil ikke ha fengselsstraff for bruk av narkotika. Dermed ser vi det første skrittet i politikernes nye holdning til narkotika.

Justisdepartementet varsler nå bøter for narkotikabruk framfor å fengsle misbrukerne.

– Vi har som holdning at ingen skal sitte i fengsel for bruk av narkotika, sier statssekretær i Justisdepartementet, Jørn Holme til Aftenposten.

Dette er en kursendring som er positiv. Positiv fordi dagens linje har vært mislykket. Overdosedødsfall i Oslo og andre norske byer ligger høyt, langt over andre byer i Europa. Et av bevisene på at den ”gamle” linjen ikke har fungert. I tillegg har Kripos presentert en statistikk som viser at forbruket har økt, til tross for en linje med propaganda og forbudt.

Liberaleren har ment at vårt svært lite tolerante syn på narkotika også er en av årsakene til at Norge topper listen over overdosedødsfall. Vi har hatt en forbundslinje som overhode ikke fungerer. Strenge straffer for narkotika er ikke veien å gå. Denne linjen er prøvd igjennom mange år, med nedslående resultater, noe justisdepartementet endelig har innsett. Det er positivt at Dørum vil prøve ut en ”ny” sti.

Liberaleren oppfordrer selvsagt ikke til bruk narkotika, men mener at de fleste problemer i forbindelse med narkotika er et resultat av forbudet mot narkotika. Derfor vil Liberaleren legalisere narkotika. Vi innrømmer likevel at det er et stykke igjen før politikerne er enige med oss, på tross av ny linje fra Dørum.

Det er heller ikke å legge skjul på at spørsmålet om narkotika er et spørsmål om frihet. Det må være lov å gjøre dumme ting. Få lover kan regulere bort vår dumhet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer