Ukategorisert

Flertall for ny røykelov

SV sikrer flertall for regjeringens forslag om totalforbud mot røyking på alle serveringssteder.

”Kafé- og restaurantgjesters ønske om å ta seg en røyk når man er ute og spiser eller drikker er mindre viktig enn de ansattes helse. Ansatte på serveringssteder må beskyttes mot passiv røyking i likhet med alle andre ansatte”.
Dette var forslaget som et stort flertall av SVs landsstyre gikk inn for i går. Kun tre gikk inn for et motforslag, som innebar å gå inn for en mer fleksibel praksis.

Nå har regjeringen flertall for sitt forslag. De trengte støtte fra minst et av partiene på Stortinget. Sosialistisk Venstreparti har sikret denne støtten. Det er også ventet at Arbeiderpartiet vil lande på samme standpunkt senere. Det vil dermed bli serveringssteder uten røyking i 2004.

Liberaleren er skuffet over SV sitt standpunkt, selv om det var ventet. Likevel håpet vi at de nye signalene om at SV hadde oppdaget enkeltmennesket skulle gi seg utslag i denne saken. Kristin Halvorsens & cos snakk om å fokusere på enkeltmenneskene kan vise seg å bli festtaler uten innhold. Partiets standpunkt i røykesaken indikerer i alle fall dette.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer