Ukategorisert

Foreslår halvering av formueskatt

Skattekommisjonen vil trolig foreslå å halvere formuesskatten og redusere toppskatten.

Aftenposten skriver at den har grunn til å tro at dette vil skje gjennom en sterk nedsettelse av satsene. Å unnta bestemte områder fra formuesskatt skal være mindre aktuelt. Staten tar inn åtte milliarder årlig i skatt på formue.

Kommisjonen vil også redusere toppskatten for å minske avstanden mellom beskatning på lønnsinntekter og kapitalinntekter. Sistnevnte skattlegges i dag med 28 prosent, mens en kan betale opptil 55,3 prosent i inntektsskatt.

Av finansminister Per-Kristian Foss har kommisjonen fått beskjed om å fremlegge forslag som til sammen gir 10 milliarder i skattelettelser.

10 milliarder i lettelser er småtteri i den store sammenhengen. Det er rart finansministeren trenger en egen kommisjon for å få dette til, hvis Foss ikke gjør det av taktiske grunner da. Nemlig å gjøre skattelettelser mer spiselig for deler av opposisjonen.

For Liberaleren er skatt tyveri. Staten stjeler inntekter fra hver enkelt av oss. Det er inntekter vi bør beholde sjøl, med den friheten og ansvaret det gir.

Hvis politikerne skulle ha gjort et skikkelig inngrep i skattesystemet, burde både formueskatten og inntekstskatten ha vært fjernet. Det ville ha betydd frafall av store inntekter for staten. Ca 200 milliarder, har Liberaleren kommet frem til. Likevel har staten nesten 400 milliarder å rote med. Et slikt forslag ville ha gledet et liberalt hjerte langt mer enn det stusselige skattekommisjonen foreslår, i følge Aftenposten.

Skatt er tyveri !

Mest lest

Arrangementer