Ukategorisert

Flere skjenkesteder – mindre alkohol

Tallet på utesteder som serverer alkohol er tredoblet siden 1980. Likevel drikkes det mindre nå enn tidligere.

En typisk ”øldebatt” i et kommune – eller bystyremøte er at to fronter kjemper mot hverandre. De liberale ønsker flere skjenkesteder, av flere grunner, men først og fremst fordi dette er god alkoholpolitikk. Nei-siden sier nei, fordi økt tilgjengelighet vil gi økt forbruk, hevder de.

Dette er nå motbevist en gang for alltid !

Det finnes i dag 6.600 skjenkesteder i Norge, og det er en tredobling siden 1980, ifølge tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS. I 1980 var det 2257 som hadde bevilling for øl, vin og eller brennevin. Hvis den såkalte nei-siden hadde rett i sin argumentasjon i ulike ”øldebatter”, ville konsumet ha økt kraftig. Det har ikke skjedd.

Mens hver nordmann i 1980 i gjennomsnitt drakk 5,98 liter ren alkohol i året, var tallet i 2000 på 5,60 liter, i følge SIRUS.
70 prosent av alle landets skjenkesteder har lov til å selge brennevin. Antall steder med alle rettigheter er dermed mer enn tidoblet de siste tjue årene.

Disse tallene bør gi helt nye alkoholdebatter i hvert enkelt kommune – og bystyre. Nei-siden tar rett og slett feil i sin argumentasjon om at økt tilgjengelighet gir økt konsum. Det er langt mer som spiller inn enn den forenklede argumentasjonen nei-siden bruker.

Liberaleren er for fri omsetning av alkohol. Rett og slett fordi dette er en vare på lik linje med andre produkter butikker, restauranter, puber og diskoteker tilbyr sine kunder.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer