Ukategorisert

Dimmetips på nettet

Det ligger dimmetips for alle som vil slippe unna verneplikten på nettet. En grei ordning for å få mer informasjon om hvordan slippe militærtjenesten.

Flere norske nettsteder gir vernepliktige tips om hvordan de kan slippe militærtjeneste ved å blant annet lyve på seg psykiske problemer.
Et lite risp i håndleddet og et besøk hos presten skal ifølge nettstedene være svært effektivt, skriver Adresseavisen.

Dette er ingen stor nyhet. På grunn av statlig tvang må en forvente at mange ønsker å lure seg unna et år i Kongens klær, noe Liberaleren har stor forståelse for.

Hvis vi likevel skal beklage noe, er det at de som ønsker å slippe verneplikten, både siviltjenesten og den militære tjenesten, ikke gjør det på en måte der en markerer sin motstand mot verneplikten. Det kan dessverre bare gjøres via en reel straffesak der lang fengselsstraff er eneste utvei. Hadde mange nok valgt en slik vei, ville tvungen verneplikt ha opphørt øyeblikkelig. Politikerne kan ikke gjøre et stort flertall av Norsk ungdom til kriminelle uten at det får konsekvenser for lovverket. Vi har forståelse for at mange ikke velger denne veien, men velger en enklere løsning, men beklager dette likevel.

Årlig dimitteres rundt 18.000 ungdommer fra Forsvaret av ulike årsaker. I fjor gjennomførte bare rundt 40 prosent av alle potensielle vernepliktige ordinær militærtjeneste.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer