Ukategorisert

Vil evaluere regjeringen

Fremtredene tillitsmenn i Fremskrittspartiet vil ha vareopptelling for å finne ut om partiet fortsatt skal støtte samarbeidsregjeringen.

I forrige utgave av Fremskritt ba John Alvheim om en debatt om hvor lenge Fremskrittspartiet skal kunne se seg tjent med å holde liv i den sittende regjering.

Og debatt får han fra Arve Lønnum, tidligere formann i Oslo FrP, den skarpeste kritikeren av FrPs rolle som redder av regjeringens første budsjett. Lønnum har hele tiden påpekt at FrP skal stille balanserte krav om innflytelse, og skarp reaksjon hvis regjeringspartiene sier nei. Lønnum har på ingen måte skiftet standpunkt.
– FrP må hele tiden stille seg det samme spørsmålet som man gjør i næringslivet i forhold til kontraktsinngåelse, nemlig ”what’s in it for me?”. Hva får FrP igjen for å verne regjeringen? Dersom svaret er ”nothing”, skal partiet ikke nøle med å felle den. Jeg kjenner heller ingen som bare gir og gir, og ikke krever noe igjen, bortsett fra Frelsesarmeen. Noe annet vil være å miste all selvrespekt, sier FrP-er og forretningsadvokat Lønnum, skriver frp.no.

Lønnum har helt klart et poeng. Det kan konkluderes med at regjeringspartiene ikke har kommet Fremskrittspartiet nok i møte i blant annet forhandlingene om statsbudsjettet for 2003. Alle husker budsjettkaoset på Stortinget før jul i fjor. Skal regjeringen leve, er de avhengig av et samarbeidsklima med Fremskrittspartiet. Ingen i regjeringen kan forvente at Arbeiderpartiet eller Sosialistisk Venstreparti skal bakke opp regjeringen i vanskelige spørsmål, der det utvilsomt er forskjellige interesser. Uten FrP støtte i budsjettet for 2003, kunne Samarbeidsregjeringen nå ha vært død. Selv om det også ble ført samtaler med Arbeiderpartiet.

Regjeringen har altså et ansvar for å blidgjøre Fremskrittspartiet.

Det å blidgjøre Fremskrittspartiet betyr ikke at en må spise hele den politiske pakken fra Hagen. Det er viktig å holde igjen i innvandringspolitikken. Det er også viktig med en stram økonomisk politikk. Likevel er det rom for å komme partiet i møte, blant annet i spørsmål om skatter – og avgifter. Det er skuffende at regjeringspartiene ikke har klart dette. Derfor rasles det med sablene i Fremskrittspartiet for tiden.

Det vi etterlyser fra Lønnums høytenking er alternativer. Hva ønsker han istedenfor Samarbeidsregjeringen, finnes det troverdige alternativer bortsett fra ei ny mindretallsregjering med Arbeiderpartiet, som ikke er spesielt giret på en ny regjeringstid nå ?
Neppe ! Det finnes svært få seriøse regjeringsalternativet til dagens styre. Skal en i tillegg tenke liberalt, hva som tjener oss liberale best, er det ingen troverdige alternativ i det hele. Tiden er ikke inne for en ny Stoltenberg regjering. Vi husker sist han styrte. Ting var ikke mye bedre da, eller tar vi feil ?

Mest lest

Arrangementer