Ukategorisert

Får jobbe mer overtid

Odelstinget vedtok torsdag kveld endringer i arbeidsmiljøloven som åpner for mer bruk av overtid.

Det er gledelig at politikerne liberaliserer arbeidsmiljøloven, men de burde ha gått lengre. Liberaleren har liten forståelse for enhver regulering på dette området.

Flertallet besto av regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. De sørget for at rammene for å jobbe overtid blir utvidet fra 200 til 400 timer per år. Dette kan gjøres ved at det inngås en avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Lovens rammer for tillatt overtid i løpet av en uke og fire sammenhengende uker blir opphevet.

Mindretallet, bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet mente denne liberaliseringen er en brutalisering av arbeidslivet. Liberaleren er uenig i denne påstanden.

Arbeidslivet bør reguleres med frivillige avtaler mellom arbeidstaker og bedrifter. Det viktig at makten i arbeidslivet ligger hos enkeltindividene og hver enkelt bedrift. Liberaliseringen vil gi mer frihet i arbeidsmarkedet, men politikerne burde ha gått ennå lengre ved å fjerne alle hindringer for buk av overtid.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer