Ukategorisert

Kirken danker ut fotballen

Over 19 millioner mennesker besøkte kirken i fjor, mens kun to millioner var på norske fotballkamper.

Norske kirker hadde i fjor langt flere besøkende enn teatrene, fotballkampene og kinoene til sammen. Begravelser samler flere enn de tradisjonelle gudstjenestene, skriver Aftenposten.

Dette er en interessant statistikk. Det er sjeldent en tenker over hvor mye kirken brukes. I kirkelige kretser vinkles denne statistikken på hvor mye kirken betyr for folk flest. Det er også på tide å minne om at kirken har hatt svært gode konkurransevilkår i forhold til mange andre, nettopp fordi vi har en statskirke.

Gjennom skole og barnehager har unger blitt påvirket med kristelige paragrafer. Det skulle bare mangle at dette gir utslag i besøkstallene. Påvirkningen i religionen har vært enorm. Det er gigantisk forskjellsbehandlinger mellom Norsk kirke og for eksempel andre trossamfunn. Heldigvis vil denne forskjellsbehandlingen minske de kommende år. Den viktigste grunnen er at vi er et flerkulturelt land med flere religioner.

Likebehandlinger er også den viktigste årsaken til at liberalister vil skille kirke og stat. Myndighetene skal ikke rett på å forskjellsbehandle en religion foran en annen. Det er prinsipielt forkastelig !

Tradisjonelt har de fleste politikerne vært en varm forsvarer av statskirken og den brede folkekirken. Men dette bør bli noe annerledes når vi er i ferd med å få et stadig mer flerkulturelt Norge, der flere bekjenner seg til en annen religion. Kirken kan glede seg over hyggelige besøktall, for monopol har de fortsatt, i hvert fall inntil videre.

La oss skille kirke og stat !

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer