Ukategorisert

En merkelig avgift

Konkurransekommissær i EU, Mario Monti, krever at Norge endrer systemet med differensiert arbeidsgiveravgift.

Det er distriktsstøtten til større bedrifter som kommer i konflikt med konkurransereglene i EØS-avtalen. Regjeringen innrømmer at prinsippet om differensiert arbeidsgiveravgift er en tapt sak for deler av næringslivet i distriktene. Denne saken blir aktuell uansett hvilket standpunkt hver enkelt av oss har til EU, om vi vil det eller ikke.

Sammen med finansminister Per-Kristian Foss hadde kommunalminister Erna Solberg onsdag ettermiddag et møte om saken med president Einar Bull i EFTAs overvåkingsorgan ESA. Dagen før besøkte Foss EUs konkurransekommissær Mario Monti, som krever at Norge endrer systemet med differensiert arbeidsgiveravgift, melder NRK.

EU jobber for like konkurransevilkår for alle aktørene. På den måten kan en forstå at denne saken blir en het potet. Den Norske vrien er spesiell i så hensende. Finnmark og Nord-Troms er blant annet fritatt for denne avgiften, med et lykkelig resultat for næringslivet i regionen. Selv om fritaket er en suksess skaper det ulike konkurransevilkår.

Liberaleren mener arbeidsgiveravgiften er en merkelig avgift. Den bør avvikles i sin helhet. Tenk at staten tar inn en avgift for hver enkelt som er i jobb. Bedrifter straffes for å ha ansatte. Det er en merkelig praksis, men gir en god beskrivelse på hvor avhengig offentlig sektor er blitt av inntekter for å opprettholde såkalte fellesgoder.

Vi mener arbeidsgiveravgiften bør avvikles. På den måten får hver enkelt bedrift beholde mer av sine inntekter, og Norge imøtekommer kravene om like konkurransevilkår for hele næringslivet.

Mest lest

Arrangementer