Ukategorisert

Feigt å utvise Krekar

Utvisningen av mullah Krekar er ansvarsløs og feigt. Jern-Erna har gitt etter på press fra opposisjonen.

Onsdag ble det kjent at kommunalministeren utviser mullah Krekar fra Norge. Myndighetene og media har brukt masse tid og spalteplass på denne mannen de siste månedene. Ingen ting tyder på at kommunalministeren la vekt på nye eller oppsiktsvekkende nyheter i utvisningssaken når den ble presentert for et fulltallig pressekorps.

De som er glad for at saken endelig er over, gleder seg altfor tidlig. Krekar vil anke og mye tyder på at en ankesak vil drøye veldig. Så lite sprengstoff har kommunalministeren bak vedtaket om å utvise mullah Krekar.

Den viktigste grunnen til utvisningen er at Norske myndigheter anser mullah Krekar som en trussel mot rikets sikkerhet. Dette er merkelig. Siden Krekar kom fra Nederland for noen måneder siden har han vært en fri mann i Norge. Han har hatt friheten til å gå helt fritt, gjøre hva han vil, innenfor lovens grenser. På samme måte som alle oss andre. Hvordan kan en som er en risiko landet kunne gjøre dette ?

Han har riktig nok stilt opp i mange avhør, men er ikke varetektsfengslet. Bør ikke en så «farlig» mann være det ? Norge er ikke kjent for å holde igjen på varetektsfengsling. Konklusjonen er at han ikke er så farlig likevel, er han vel ?

Det virker som departementet har helgardert seg ved å vise til at Krekar også har brutt Utlendingsloven, noe han utvilsomt har gjort. Det er her snakk om lovbrudd ved at Krekar har reist tilbake til det nordlige Irak mens han hadde asylstatus i Norge.

Dette er et poeng myndighetene har vist om svært lenge. Det er også en kjent praksis at mange med asylstatus reiser jevnt og trutt tilbake til sine områder. Det finnes også beviser på saker der Norske myndigheter aktivt har støttet forkjempere som reiser tilbake for å kjempe for demokrati og menneskerettigheter. Disse bryter den samme loven som Krekar nå blir beskyldt for å bryte. Forskjellen er at de gjør det med statlig velsignelse.

Som liberalist er det vanskelig å konkludere bombastisk i denne saken. Likevel har Liberaleren et problem med å skjønne at Krekar skulle være en trussel mot rikets sikkerhet. Bruddene i Utlendingsloven er heller ikke så store at det skal føre til utvisning.

Er mullah Krekar en terrorist eller kriminell på andre måter, bør han straffes her i landet. Dersom opplysningene Kommunaldepartementet legger til grunn i utvisningsvedtaket er riktige, må han etterforskes og eventuelt straffeforfølges i Norge. Alt annet vil være galt.

Et hvert rettssamfunn med respekt for seg selv gir tiltalte frifinnelse til noe annet er bevist. Lite i myndighetens orientering beviser noe som helst, i hvert fall foreløpig. Derfor foreslår Liberaleren etterforskning på mullah Krekar. Er han skyldig i overtrampene han beskyldes for, bør han straffes. Hvis ikke bør han forbli en fri mann, til myndighetenes store forargelse.

Mest lest

Arrangementer