Ukategorisert

Feigt å utvise Krekar

Utvisningen av mullah Krekar er ansvarsløs og feigt. Jern-Erna har gitt etter på press fra opposisjonen.

Onsdag ble det kjent at kommunalministeren utviser mullah Krekar fra Norge. Myndighetene og media har brukt masse tid og spalteplass på denne mannen de siste månedene. Ingen ting tyder på at kommunalministeren la vekt på nye eller oppsiktsvekkende nyheter i utvisningssaken når den ble presentert for et fulltallig pressekorps.

De som er glad for at saken endelig er over, gleder seg altfor tidlig. Krekar vil anke og mye tyder på at en ankesak vil drøye veldig. Så lite sprengstoff har kommunalministeren bak vedtaket om å utvise mullah Krekar.

Den viktigste grunnen til utvisningen er at Norske myndigheter anser mullah Krekar som en trussel mot rikets sikkerhet. Dette er merkelig. Siden Krekar kom fra Nederland for noen måneder siden har han vært en fri mann i Norge. Han har hatt friheten til å gå helt fritt, gjøre hva han vil, innenfor lovens grenser. På samme måte som alle oss andre. Hvordan kan en som er en risiko landet kunne gjøre dette ?

Han har riktig nok stilt opp i mange avhør, men er ikke varetektsfengslet. Bør ikke en så «farlig» mann være det ? Norge er ikke kjent for å holde igjen på varetektsfengsling. Konklusjonen er at han ikke er så farlig likevel, er han vel ?

Det virker som departementet har helgardert seg ved å vise til at Krekar også har brutt Utlendingsloven, noe han utvilsomt har gjort. Det er her snakk om lovbrudd ved at Krekar har reist tilbake til det nordlige Irak mens han hadde asylstatus i Norge.

Dette er et poeng myndighetene har vist om svært lenge. Det er også en kjent praksis at mange med asylstatus reiser jevnt og trutt tilbake til sine områder. Det finnes også beviser på saker der Norske myndigheter aktivt har støttet forkjempere som reiser tilbake for å kjempe for demokrati og menneskerettigheter. Disse bryter den samme loven som Krekar nå blir beskyldt for å bryte. Forskjellen er at de gjør det med statlig velsignelse.

Som liberalist er det vanskelig å konkludere bombastisk i denne saken. Likevel har Liberaleren et problem med å skjønne at Krekar skulle være en trussel mot rikets sikkerhet. Bruddene i Utlendingsloven er heller ikke så store at det skal føre til utvisning.

Er mullah Krekar en terrorist eller kriminell på andre måter, bør han straffes her i landet. Dersom opplysningene Kommunaldepartementet legger til grunn i utvisningsvedtaket er riktige, må han etterforskes og eventuelt straffeforfølges i Norge. Alt annet vil være galt.

Et hvert rettssamfunn med respekt for seg selv gir tiltalte frifinnelse til noe annet er bevist. Lite i myndighetens orientering beviser noe som helst, i hvert fall foreløpig. Derfor foreslår Liberaleren etterforskning på mullah Krekar. Er han skyldig i overtrampene han beskyldes for, bør han straffes. Hvis ikke bør han forbli en fri mann, til myndighetenes store forargelse.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
P.A.Rønning
P.A.Rønning
18 years ago

Når redaksjonen i Liberaleren ikke synes å begripe at Mullah Krekar er en sentral skikkelse i det islamistiske terroristmiljøet, fremstår den som helt hjelpeløs og livsfjern. De bevisene (og indisiene) som foreligger på dette må være gode nok til at man kan ta dette for gitt. Også Orderudene ble dømt til 21 års fengsel basert på et nettverk av indiser, selv om ingen klarte å påvise noen gjerningsmann. Så de ble dømt for medvirkning. Jeg tror man må akseptere denne dommen som korrekt, siden ingen har klart å sannsynliggjøre at en gjenopptagelse av saken vil kaste nytt lys over den.… Read more »

Marianne Hansen
Marianne Hansen
18 years ago

Eksemplene som Rønning bringer frem er søkt. Orderud-saken ble avsluttet med dom. Krekar har foreløpig ingen dom hengende over seg, i allefall ikke i Norske domstoler. De kjente og tradisjonelle rettsprinsippene må stå fast også i Krekar-saken.

Fra arkivet