Ukategorisert

Mer forbud for røykerne

Forbud mot røyking på utesteder blir bare blåbær i forhold til tankene som nå lanseres. Det kan bli forbudt å selge røyk i butikkene på kvelds- og nattetid.

Dette er et av de svært oppsiktsvekkende virkemidlene helsemyndighetene nå jobber med, skriver VG.

Bondevik-regjeringen har bedt Sosial- og helsedirektoratet om å utrede åpningstider på salg av sigaretter og tobakk.

Helsemyndighetene vurderer også strengere sanksjoner overfor butikker som selger tobakk til ungdom under 18 år. Et av virkemidlene som vurderes, er å innføre bevilling for å selge tobakk. Bryter butikkene regelverket, kan de miste retten til salg av sigaretter.

Skulle dette bli offisiell politikk fra regjeringen, vil en kunne se muligheten for røykedebatter i kommune – og bystyremøtene i fremtiden, på samme måte som lokalpolitikerne i dag behandler alkohol. Snakk om overformynderi !

Liberaleren har ingen problemer med å se at tobakk kan være skadelig. Likevel har vi vært motstandere av røykeforbudene som nå er i anmarsj. Disse forbudene begrenser friheten til hver enkelt av oss. Forbudene er med på å lage et mer komplisert samfunn, helt unødvendig.

Liberaleren mener folk må bestemme over eget liv, også når det medfører farer for å gjøre dumme ting. Det må ikke bli ulovlig å skade sin egen kropp.

Det er Helsedepartementet som i et brev har bedt Sosial- og helsedirektoratet utrede muligheten for å stramme inn på salget av tobakk på lik linje med alkohol. Det skal bli spennende å følge saken videre. Med politikernes holdning til tobakk for tiden skal en ikke se bort ifra innstramninger også på disse punktene, tragisk nok.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer