Ukategorisert

USA og dødsstraff

Det bør settes inn press mot USA for bruken av dødsstraff. I Texas er 299 henrettet siden 1982. Det er et høyt tall, uansett om en er tilhenge eller motstander av denne reaksjonsformen.

Delma Banks ville blitt den 300. personen som var blitt henrettet i Texas siden 1982 om dødsdommen mot ham var blitt fullbyrdet, men USAs høyesterett stanset i går henrettelsen.

Avgjørelsen kom bare 10 minutter før Banks skulle henrettes, og det var 16. gang høyesterett stanset en fullbyrdelse av dødsdommen.

Det er tverrpolitisk enighet om at dødsstraff ikke er en god straffereaksjon i Norge, heldigvis for det. Denne enigheten bør brukes for alt den er verdt. I alle samtaler mellom norske og amerikanske myndigheter bør Norge minne USA om dem umenneskelige holdningen et stort flertall i landet har på dødsstraff. Bruk gjerne Texas som eksempel. 299 henrettelser på litt over 20 år hører ingen steder hjemme.

Det er et tankekors amerikanerne flest er motstander av hvalfangst, men for dødsstraff. Forstå det den som kan !

Mest lest

Arrangementer