Ukategorisert

Narkotika fremmer ikke prestasjonen

Den amerikanske snowboarderen Tara Zwink er utstengt i to år etter bruk av marijuana.

Jevnt og trutt blir utøvere tatt for bruk av narkotika, og utestengt fordi stoffene står på dopinglisten. Dette gjelder Tara Zwink, men også andre kjente utøvere, blant annet Maradonna.

Såkalt narkotika blir av mange ikke brukt for å fremme prestasjonene. Det blir brukt for nytelse, selv om det kan være utrolig dumt av brukerne.

Liberaleren er for legalisering av narkotika. Vi er heller ikke tilhenger av dopingreglene innen idretten. Derfor kan vi uten problemer slå fast at tradisjonell narkotika ikke bør stå på dopinglistene. Marijuana eller kokain øker ikke prestasjonene, tvert imot. Noe mange utøvere har sagt før oss.

Uansett hvilken holdning en har til doping, bør det være et skille mellom stoffer som fremmer prestasjonene og stoffer som ikke gjør det. Det bør idretten være enig med oss i.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer