Ukategorisert

Nome bløffer

Lørdag 21.mars utviklet en antikrigsdemonstrasjon i regi av «Fredsinitiativet» seg til et voldelig sammenstøt mellom politi og blitzere. Petter Nome hos arrangørene tar kraftig avstand fra den voldelige delen av demonstrasjonen. Hørt den før?

Joda, Attac har sagt det samme. De samler likt og ulikt under en felles paraply, og tror de både kan oppnå sympati for sin sak, og samtidig distansere seg fra voldelige støttespillere for saken. Så enkelt er det ikke. Heller ikke for Nome og Fredsinitiativet.

5000 samlet seg i Oslo sentrum, før de marsjerte mot den amerikanske ambassaden. Alt fredelig og idyllisk. Men Oslo-politiet hadde sperret av Drammensveien. USAs ambassade skulle beskyttes.

Blitz fant seg ikke i det, og gikk til angrep med brosten og andre fysiske gjenstander. De ble drevet tilbake mot Nasjonalteateret. og en del av dem ble arrestert. TV-bildene viste stor brutalitet fra begge sider. Alt et velkjent mønster i konfrontasjonene mellom politiet og Blitz.

Andre i Fredsinitativet hevder efter Nomes avstandstagen at det egentlig er politiet som har skylden for bråket. Politiet burde forstå at de må vise tilbakeholdenhet i møte med den type hat og aggresjon som deltakerne i demonstrasjonen viste, sier demonstrasjonens vaktleder Babs Sivertsen, daglig leder i Norges fredsråd. Det kan vel istedet hevdes at politiet klok av skade viste at denslags adferd må møtes med resolutt opptreden, hvilket politiet altså gjorde.

Petter Nome utviser den frekkhet å påstå at de voldelige demonstrantene står like langt fra Fredsinitiativet som «krigsherrene» i Washington og London. Men dette er ikke sant. For Blitz-grupperingene er alltid blitt støttet av venstresiden i norsk politikk. Uansett hva de har gjort. Har det vært voldsepisoder er skylden lagt på politiet, og venstresiden har tatt avstand fra volden – men ofte unnskyldt Blitz med at «de gjør jo så mye godt, og viser viktig engasjement».

I Oslo bystyre og andre steder er SV blandt de sterkeste støttespillerne Blitz har. I sin bok «Nærmere» har tidligere SV-leder Erik Solheim «outet» Petter Nome som en mangeårig SV-sympatisør og medspiller for bl.a Solheim i hans ledertid. Bl.a i medietrening.

Om «Fredsinitiativet» formelt tar avstand fra vold som politisk ytring, får de ha et vaktkorps som fjerner den type demonstranter. Og sørger for at de ikke er en del av planlegningsstaben for fremtidige demonstrasjoner.

Blitz er et antidemokratisk, nærmest totalitært miljø. De henviser ofte til «allmøtet» som besluttende organ. Dermed blir ingen person stilt ansvarlig, samtidig som ingen er bundet av å følge vedtak i et tilfeldig allmøte. Blitz har lenge demonstrert at de bruker vold som politisk virkemiddel, at de ikke aksepterer ytringsfrihet for meninger Blitz ikke liker, og at Blitz er alene om å vite hva som er korrekt og riktig til enhver tid.

De respekterer ikke eiendomsretten, vandaliserer andres eiendom, og vil ikke «forhandle» med eierne av eiendommen de okkuberer. Hevder kun at de skal besitte eiendommen fremover.

Idag fungerer Blitzhuset som en kommandosentral for totalitære, voldelige ekstremister på ytterste venstre fløy. Deres «engasjement» lar seg vanskelig forsvare så lenge det skal utøves og uttrykkes med vold.

Skal Nomes avstandstagen til disse ekstremistene være troverdig, kan ikke Blitz delta på planlegning eller gjennomføring av fremtidige demonstrasjoner i regi av Fredsinitativet.

Mest lest

Arrangementer