Ukategorisert

Propagandakrigen – løgn på løgn

Når journalister oppgir sin upartiske rolle, haiker med invasjonsstyrker og omtaler fremrykkingen med «vi..», skal man være på vakt. Så langt i Bush-krigen er det enkelt å gjennomskue alle løgnene som fyller mediene.

USA kom med et overraskelsesangrep helt innledningsvis, som ikke sto i manus for krigen. Dette fordi CIA mente å vite hvor Saddam og andre ledere befant seg. CIA er vel den mest pålitelige efterretningsorganisasjonen USA har.. Det ble gitt meldinger om at flere navngitte personer i Saddam-diktaturet var drept. Nå har bl.a den meldte drepte visepresidenten vært på TV – og han så veldig levende ut. Også Saddams fetter «kjemiske Ali», den med mest alvorlige beskyldninger om krigsforbrytelser mot seg i lederskapet, skal ikke være drept. Ren amerikansk ønsketenkning om Saddams nærmeste, altså.

Så var det fremrykkingen inn i Irak. Havnebyen Umm Quasr skulle være under anglo-britisk kontroll. Men kampene har fortsatt i flere dager efter at «kontroll» skulle være oppnådd.

Invasjonsstyrken skulle bli hilst velkommen som befriere. Hvordan vet vi at de få bildene vi har sett av irakere med amerikanske flagg ikke er arrangert? Det hele minner mistenkelig om skolebarn på slottsplassen i Oslo da Clinton kom.

Saddams regime var så råttent, og befolkningen så undertrykket, de militære så sultne at dette skulle bli en parademarsj – trodde invasjonstyrken og de politiske lederne i Washington og London. Så langt har det vært få jublende irakere og den irakiske hæren vist kraftig motstand og kampvilje. Om de er redde for Saddam og hans medløpere er de ihvertfall ikke glade for å se anglo-amerikanske styrker på arabisk jord.

En divisjon hadde overgitt seg ved Basra, ble det meldt, ca. 8000 soldater. Sendt igår kommenterte Donald Rumsfeld at invasjonsstyrken så langt har tatt 2000 krigsfanger…

I flere timer ble det vist leting efter nedskutte piloter i Bagdad. Ingen er savnet og intet fly er skutt ned, sa amerikanerne. Noen timer efter sa Rumsfeld at det visstnok var savnet noen…

Irakisk TV viste det som skulle være krigsfanger fra USA. «Brudd på Geneve-konvensjonen», raste Bush-folket (Geneve-konvensjonen inneholder regler for «sivilisert krigføring». Som om krigføring kunne være sivilisert). Men alle bildene av irakere som kommer med hvitt flagg for å overgi seg, og som sitter i ørkenen omgitt av piggtråd – er det i tråd med konvensjonen?

Nå som i forrige gulfkrig, omtaler det irakiske propagandaapparatet store seire for egne soldater, og nederlag for invasjonsstyrkene. Men dokumentasjon er det smått med.

Hvor troverdig blir uavhengigheten til mediene, når journalister og fotografer deltar som vedheng på invasjonsstyrkenes transportmidler (fly, helikoptre, tanks, lastebiler etc)? Når journalister omtaler styrkene med «vi»?

For folk flest er det i disse propagandatider om å gjøre å holde hodet kaldt og skeptisk til alle meldinger – uansett hvem som har signert dem.

Propagandaministeriet ble ikke nedlagt da Goebbels døde i 1945. De fleste regimer med noe å skjule holder seg med sitt eget. Jo mer å skjule, jo flere løgner.

Vær skeptisk!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer