Ukategorisert

Forsker vil gi kulturmidler til danseband

Kulturforsker Georg Arnestad vil vri statlige støtteordninger over fra ”elitekulturen” til de mer folkelige kulturformer – som gammeldans, folkemusikk og danseband.

Arnestad har skrevet artikkelen ”Tilbodet veks, etterspørselen stagnerer” i en bokserie utgitt av Forskningsrådet og Høyskoleforlaget. I denne serien har en rekke forskere skrevet hver sin artikkel, som innspill til den kommende kulturmeldingen.

–Konklusjonen i min artikkel er at det har vært en sterk vekst i det statlig finansierte kulturtilbudet i Norge, mens etterspørselen etter denne kulturen i liten grad har holdt følge med veksten, sier Arnestad, som mener det er på tide å ta en debatt om konsekvensen av at staten pøser penger inn i et statlig finansiert kulturliv der etterspørselen ser ut til å stagnere, skriver Aftenposten.

I Arnestad artikkel er det en spennende konklusjon. Han har funnet ut at etterspørselen etter statlig kultur ikke har økt, til tross for veksten gjennom offentlige budsjett. Det beviser først og fremst at pengene som er bevilget til formålet ikke har gitt det resultatet mange politikere ønsker. I debatten om kultur er kravet om mer penger det som står øverst på ønskelisten fra kulturformidlerne. Statlige penger løser ikke problemene, heller ikke for kultursektoren.

Georg Arnestad bruker konklusjonen sin på å få en debatt om kulturmidlene kan brukes annerledes. Hans hovedbudskap er at man i den statlige kulturpolitikken bør ta mer hensyn til populærkulturen, fordi denne markedsfinansierte kulturen er en viktigere del av livet vårt i dag enn for 20 år siden. Spørsmålet er om ikke disse uttrykksformene vil oppleve det samme som ”finkulturen” med økte offentlige overføringer, nemlig en vekst i tilbudet uten at etterspørselen følger etter. Sannsynligheten er stor for en slik utvikling. Da er en like langt. Skattebetalernes penger blir brukt unødvendig, uten det ønskede resultat fra bevilgende myndigheter.

Liberaleren ønsker et fritt og uavhengig kulturliv uten offentlig innblanding. Dette kan kun gjøres med frihet og ikke med hjelp av byråkrati og støtteordninger.

Liberaleren er imot at staten skal ta penger fra skattebetalerne og gi til kulturformidlere. .Vi mener at den som har tjent pengene har all moralsk rett til å bruke de slik hver enkelt av oss måtte ønske. Derfor bruker vi ofte mottoet ”skatt er tyveri”.

Tags:

Mest lest

Arrangementer