Ukategorisert

Avgiftslettelsene forsvinner

Finansministeren vil bruke næringsfondene mer aktivt istedenfor avgiftslettelser etter at differensierte arbeidsgiveravgift forsvinner.

I Nordland vil arbeidsgiveravgifta øke fra 5,1 til 14,1 prosent. For mange bedrifter i dette fylket vil denne økningen være en katastrofe.

I Finnmark og Nord-Troms slipper bedriftene fortsatt arbeidsgiveravgift.

Finansdepartementet sendte tirsdag sitt svar til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som har gitt Norge beskjed å endre dagens system for differensiert arbeidsgiveravgift i distriktene. Ordningen oppfattes som statsstøtte i strid med EØS-avtalen.

Finansministeren ønsker å bruke næringsfondene aktivt for å komme bedrifter som får forhøyet arbeidsgiveravgift i møte. Liberaleren har ikke sans for næringsfonder, verken kommunale, fylkeskommunale eller SND. Som regel er disse bevilgningene sløsing med offentlige midler, og de er med på å skape ulike konkurransevilkår.

Finansministeren bør heller sørge for å fjerne arbeidsgiveravgiften. Det bør ikke være skatt på å skape arbeidsplasser, tvert imot. Det er umoralsk å straffe bedrifter som sørger for verdiskapningen vi alle er avhengig av.

Nå vil de som er tilhengere av en stor offentlig sektor si at det er umulig å fjerne arbeidsgiveravgiften fordi det er snakk om utrolig masse penger.

Denne skatten betyr omkring 60 milliarder kroner til Folketrygden, og slike summer er det ingen politikere eller politiske partier på Stortinget som er i nærheten av å ha inndekning for. Da blir nøkkelordet prioritering. Hva skal det offentlige ha ansvaret for, og hva skal hver enkelt av oss styre ?

Liberaleren ønsker et samfunn med en svært begrenset offentlig sektor, men med masse frihet til hver enkelt av oss. Kun på den måten kan skatter og avgifter reduseres, også arbeidsgiveravgiften.

Mest lest

Arrangementer