Ukategorisert

Nei til økt bruk av oljepenger

Det er gledelig at det kommer sterke signaler om å ikke bruke mer oljepenger når statsbudsjettet skal revideres i mai.

Samarbeidsregjeringen skal ha ros for forslaget til et stramt statsbudsjett for 2003. Heldigvis ble stramheten opprettholdt i forhandlingene med Stortinget. Stramheten har virket, ettersom renten er satt ned, faktisk flere ganger på relativt kort tid.

Liberaleren legger ikke skjul på at vi ønsket et statsbudsjett med økte skatte – og avgiftslettelser. Slike prioriteringer er mulig å få til, selv med et stramt budsjett. Våre forventninger om lettelser ble dessverre ikke innfridd.

Tautrekkingen om revidert budsjett er allerede i gang. Flere pressgrupper ønsker mer overføringer fra staten for å bøte på sine problemer. Det har vært en vis frykt for at Stortinget vil bryte med regjeringens bane og øke de offentlige utgiftene i mai.

Ap-leder Jens Stoltenberg vil ikke bruke mer penger fra Oljefondet, når statsbudsjettet skal revideres i mai.
–Jeg tror ikke revidert nasjonalbudsjett er tidspunktet for å bruke mer oljepenger slik situasjonen ser ut i dag, sier Jens Stoltenberg til Aftenposten.
Stoltenberg mener pengepolitikken må få virke, slik at rentene og kronekursen blir varig lavere. Det vil virke best overfor industrien der problemene er størst, mener han.

Uttalelsene fra Stoltenberg bør være forpliktende. Det er viktig for pengepolitikken å beholde dagens stramhet. Så får vi som er imot skatter og avgifter håpe at økte bevillinger ikke finansieres med økt skattetrykk. Politikerne bør prioriteres innenfor allerede vedtatte rammer.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
19 years ago

Hvorfor er en teoretisk stramhet i budsjettet viktig ut ifra et liberalistisk synspunkt? Det avgjørende er HVA pengene brukes på, ikke om vi har 500 mrd. eller 0 mrd. på oljefondet. Jeg skulle gjerne sett en liberalistisk begrunnelse for oljefondet. Etter mine begreper er den totalt umoralsk. Hvorfor maser da Liberaleren om stramhet? Liberaleren burde heller ha skrevet at vi håper regjeringen glemmer alt som heter teoretisk stramhet og sier NEI til alle skatter og avgifter i år. Da ville det umoralske fondet vært brukt opp og folk ville beholdt sine egne opptjente penger. Mener ikke Liberaleren lenger at skatt… Read more »

David B. Karsbøl
19 years ago

Ja, jeg har heller aldrig forstået, hvad Norge skal med den oliefond. Den skal da nedlægges med det samme, så I kan få nogle skattelettelser.

I det hele taget er det ufatteligt, at I med jeres olieindtægter ikke har fået nogle ordentlige skattelettelser endnu…

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik
19 years ago

Det er sjeldent jeg svarer på kommentarer fra leserne på Liberaleren, men i dag skal jeg gjøre det. Jeg er faktisk enig i din kritikk av dagens kommentar. Offentlig sektor burde ha vært redusert slik at folk fikk beholde sine egne inntekter. Får å få til dette, må også offentlige utgifter reduseres. Det er det ingen vilje til i det politiske miljøet, dessverre. Men prinsipielt er det ingen uenighet mellom deg og meg. Jeg er heller ingen tilhenger av statlig oppstarte midler, slik som for eksempel Oljefondet eller Folketrygden. Grunnen til at det er viktig med et stramt budsjett når… Read more »

Kai
Kai
19 years ago

>Offentlig sektor burde ha vært redusert slik at >folk fikk beholde sine egne inntekter. Får å få >til dette, må også offentlige utgifter >reduseres. Nei, nei, nei. La nordsjøens skatter betale våre skatter, som Anders Lange så treffende sa det. Det er her Liberaleren kortslutter. Det er ikke nødvendig å redusere en eneste post på budsjettet for å fjerne alle skatter og avgifter. Bruk opp oljefondet NÅ! Da må politikerne i neste omgang begynne å spare. I tillegg vil det norske folk få oppleve hvordan det er å ikke betale skatt, som igjen (forhåpentligvis) vil føre til at de vil… Read more »

Marianne Hansen
Marianne Hansen
19 years ago

Å kutte skatter og avgifter i så stor grad som Kai ønsker uten noen former for inndekning er useriøst. Oljefondet vil ta slutt raskere enn du tror. Det er heldigvis et veldig lite mindretall som ønsker en slik politikk.

Kai
Kai
19 years ago

>Oljefondet vil ta slutt raskere enn du tror.

Det er nettopp poenget. Få fjernet det umoralske oljefondet slik at folk får beholde sine egne penger. Skatt er tyveri!

Fra arkivet