Ukategorisert

Nei til økt bruk av oljepenger

Det er gledelig at det kommer sterke signaler om å ikke bruke mer oljepenger når statsbudsjettet skal revideres i mai.

Samarbeidsregjeringen skal ha ros for forslaget til et stramt statsbudsjett for 2003. Heldigvis ble stramheten opprettholdt i forhandlingene med Stortinget. Stramheten har virket, ettersom renten er satt ned, faktisk flere ganger på relativt kort tid.

Liberaleren legger ikke skjul på at vi ønsket et statsbudsjett med økte skatte – og avgiftslettelser. Slike prioriteringer er mulig å få til, selv med et stramt budsjett. Våre forventninger om lettelser ble dessverre ikke innfridd.

Tautrekkingen om revidert budsjett er allerede i gang. Flere pressgrupper ønsker mer overføringer fra staten for å bøte på sine problemer. Det har vært en vis frykt for at Stortinget vil bryte med regjeringens bane og øke de offentlige utgiftene i mai.

Ap-leder Jens Stoltenberg vil ikke bruke mer penger fra Oljefondet, når statsbudsjettet skal revideres i mai.
–Jeg tror ikke revidert nasjonalbudsjett er tidspunktet for å bruke mer oljepenger slik situasjonen ser ut i dag, sier Jens Stoltenberg til Aftenposten.
Stoltenberg mener pengepolitikken må få virke, slik at rentene og kronekursen blir varig lavere. Det vil virke best overfor industrien der problemene er størst, mener han.

Uttalelsene fra Stoltenberg bør være forpliktende. Det er viktig for pengepolitikken å beholde dagens stramhet. Så får vi som er imot skatter og avgifter håpe at økte bevillinger ikke finansieres med økt skattetrykk. Politikerne bør prioriteres innenfor allerede vedtatte rammer.

Tags:

Mest lest

Arrangementer