Ukategorisert

Et ekstremt dårlig forslag

Formannskapet i Nordkapp kommune har vedtatt et forslag til snøskredsikring av en fylkesvei, som de ønsker å finansiere gjennom bompenger på en riksvei.

Flertallet i formannskapet støtter vegvesenets forslag om å starte byggingen av gjerder og voller langs eksisterende vei til Nordvågen til sommeren, for å sikre at 90 prosent av alle snøskred som i dag krysser veien forsvinner. Prosjektet vil de finansiere med hjelp av fylkeskommunale midler, statlige midler og bompenger fra FATIMA-prosjektet i inntil 3 år.

Det er ikke uvanlig at politikerne vedtar planer for å snøskredsikre ulike fylkesveier. Heller ikke i Finnmark. Det uvanlige i denne saken er at politikerne på både lokalt – og fylkeskommunalt plan ønsker å finansiere prosjektet med bompenger fra et helt annet prosjekt, som ikke har tilhørighet til denne omtalte fylkesveien i det hele tatt. Dermed vil regjeringen og Stortinget få en søknad som de MÅ si nei til.

Skulle ”nye Nordvågveien” bli finansiert med bompenger fra FATIMA åpner politikerne opp et helt nytt prinsipp for nye skatter og avgifter. I neste omgang kan FATIMA bli brukt for å redusere billettprisene på tog i Oslo, eller for eksempel utbygging av veier i Måsøy. En kan også se for seg bruk av penger fra bomringen i Oslo til finansiering av prosjekter i distriktene. Et slikt nytt prinsipp betyr altså at andre som overhode ikke kan betegnes som brukere må betale.

Med bakgrunn i dette må søknaden fra Finnmark bli avslått. Regjeringen bør gripe inn å si et rungende nei til en slik finansiering. Hvis ikke, vil et nytt prinsipp få uante konsekvenser for befolkningen. Ingen ting er vanskeligere å avskaffe en nye skatter !

Mest lest

Arrangementer