Ukategorisert

Et ekstremt dårlig forslag

Formannskapet i Nordkapp kommune har vedtatt et forslag til snøskredsikring av en fylkesvei, som de ønsker å finansiere gjennom bompenger på en riksvei.

Flertallet i formannskapet støtter vegvesenets forslag om å starte byggingen av gjerder og voller langs eksisterende vei til Nordvågen til sommeren, for å sikre at 90 prosent av alle snøskred som i dag krysser veien forsvinner. Prosjektet vil de finansiere med hjelp av fylkeskommunale midler, statlige midler og bompenger fra FATIMA-prosjektet i inntil 3 år.

Det er ikke uvanlig at politikerne vedtar planer for å snøskredsikre ulike fylkesveier. Heller ikke i Finnmark. Det uvanlige i denne saken er at politikerne på både lokalt – og fylkeskommunalt plan ønsker å finansiere prosjektet med bompenger fra et helt annet prosjekt, som ikke har tilhørighet til denne omtalte fylkesveien i det hele tatt. Dermed vil regjeringen og Stortinget få en søknad som de MÅ si nei til.

Skulle ”nye Nordvågveien” bli finansiert med bompenger fra FATIMA åpner politikerne opp et helt nytt prinsipp for nye skatter og avgifter. I neste omgang kan FATIMA bli brukt for å redusere billettprisene på tog i Oslo, eller for eksempel utbygging av veier i Måsøy. En kan også se for seg bruk av penger fra bomringen i Oslo til finansiering av prosjekter i distriktene. Et slikt nytt prinsipp betyr altså at andre som overhode ikke kan betegnes som brukere må betale.

Med bakgrunn i dette må søknaden fra Finnmark bli avslått. Regjeringen bør gripe inn å si et rungende nei til en slik finansiering. Hvis ikke, vil et nytt prinsipp få uante konsekvenser for befolkningen. Ingen ting er vanskeligere å avskaffe en nye skatter !

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Ja til bompengerJa til bompenger
  Bompenger er en rettferdig måte å finansiere veier på.