Diverse, Magasin

Resultatet lærerne vil skjule

Idag er eksamenskarakterer for alle videregående skoler offentliggjort. Et konkret resultat av Samarbeidsregjeringens politikk. Og tallene i noen fag er alarmerende. Ikke rart lærerne ville hindre at dette når offentligheten.

Lærerne liker åpenbart ikke innsyn, for organisasjonene sloss stadig for at «den privatpraktiserende lærer» skal kunne gå inn i klasserommet og lukke døren bak seg, og holde de unge i ånde med tavle og kritt. Litt passè, kanskje?

Nå har Clemet og Samarbeidsregjeringen sørget for at alle videregående skoler legger eksamenskarakterer ut på nett. Efterhvert vil avgangskarakterer i ungdomskolen og på videregående følge, slik at elevenes progresjon kan sammenlignes, og den enkelte skoles utgangspunkt kan sammenlignes. Åpenhet og informasjon for foreldre og brukere, samt at skattebetalerne får innsyn i resultatet av pengebruken.

Det mest alvorlige i reslutatene som foreligger idag, er den katastrofale utviklingen i matematikk. Strykprosenten er mangedoblet i det lette kurset på få år. I 2000 strøk 3 prosent på eksamen, som det året ble gitt både skriftlig og muntlig. I 2001 var andelen 13 og i fjor 26,7.
I samme periode har snittkarakteren på eksamen sunket fra godt over 3 til så vidt over 2.

Her må noe gjøres. Hvordan borfortklarer lærerne slike resultater? Kanskje på tide å gi et innsyn i lærernes kompetanse og undervisningsmetoder?

Clemet ønskes lykke til i arbeidet med å reformere den avlegse enhetsskolen, og heve kvalitetsnivået både på elevenes resultater, lærernes undervisning og kompetanse.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer