Ukategorisert

Vi beklager

Som det første landet i verden innfører Norge røykeforbud på alle serveringssteder.

Liberaleren beklager vedtaket Stortinget gjorde tirsdag. Dette er et overgrep mot røykerne. Det er et overgrep mot de som eier serveringsstedene, fordi helt lovlige varer ikke kan benyttes på stedet. Politikerne har nok en gang bevist sin udugelighet.

Argumentet om at de ansatte i bransjen skal ha et røykefritt miljø på samme måte som alle andre er overdrevent. Aktivt bruk av Høyres eget motto, ” frihet, ansvar og mangfold”, i saksgangen innad i regjeringen ville ha løst saken på en helt annen måte. Det var rett og slett helt unødvendig med et fanatisk røykevedtak, som ikke vil bidra til noe annet enn å øke politikerforakten.

Loven vil tre i kraft fra våren neste år, opplyser Helsedepartementet. Det er foreløpig ikke bestemt nøyaktig hvilken dato.

Dette er nok et eksempel på at politikerne gjør hva de kan for å detaljregulere livene til hver enkelt av oss. Denne loven kunne Stortinget ha spart seg for. Liberaleren er rimelig oppgitt over stortingsflertallet.

På tide å ta seg en blås, mens det ennå er lov !

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars
Lars
19 years ago

Man burdte berømme de to SV’erne Heikki Holmås og Øystein Djupedal som stemte mot røykeloven.

Slik stemmegivning krever mot, og ville ført til eksklusjon i partier som F. eks FrP.

Det er viktig at man virkelig berømmer de som tør å stå imot dogmene og stemme mot partiet sin i en slik sak, det kan være selve nøkkelen til å skape en liberal «bølge» innen SV og deres kretser.

Andreas Lund
Andreas Lund
18 years ago

Ærlig talt så syns jeg ikke det er særlig «frihetselskende» å være for røyking på offentlig sted, eller på serveringssteder. Oss ikke-røykere mister jo vår frihet til å puste ren luft – altså det som er naturlig – når en røyker tenner opp. «You’re free to do what you wish, as long as you are not stepping on someone else’s freedom.»

Fra arkivet