Ukategorisert

Mener de overvåkes

Flere av dem som har engasjert seg mest for å få en ny gransking av Mehamn-ulykken mener de er utsatt for overvåking.

Finner denne omtalte overvåkingen sted, bør den stoppe umiddelbart. Det er en soleklar rett å jobbe for ny granskning av Mehamn-ulykken uten at det skal gå utover personvernet. En plass må staten sette grenser for sitt maktmisbruk. En eventuell overvåkning av disse uskyldige, men kampklare ildsjelene, for å finne sannheten til Norges merkeligste flyulykke, er et klart overtramp. Noen må ta ansvaret for å få stoppet galskapen, hvis den finner sted.

Flyhistoriker og Widerøe-kaptein Ulf Larsstuvold sier til avisen Nordlys at han først la merke til det fredagen etter at TV-programmet om ulykken ble vist i fjor høst. Senere har avlyttingen pågått i varierende grad.

En annen som har engasjert seg i ulykken, advokat Helge Sørhaug, nevø av fartøysjefen som førte Twin Otter-flyet som styrtet ved Gamvik den 11. mars 1982, opplever det samme som Larsstuvold.

På disse to er lyden i både mobil- og fasttelefonen preges tidvis av en «blikkboksaktig» lyd. Eksperter har sagt at dette tyder på at samtalene han foretar tas opp på bånd.

Også journalist og pådriver bak den omtalte Brennpunkt-dokumentaren mener han blir overvåket. Dette er nok til at Liberaleren reagerer, og krever at ”systemet” setter en stopper for det som skjer bak kullisene.

Politiets Sikkerhetstjeneste vil i følge NTB ikke kommentere saken. I følge Forsvarets overkommando driver ikke Forsvarets E-tjeneste overvåkning på norske borgere på norsk jord.

Vi har en naturlig skepsis til uttalelsene til både PST og Forsvarets overkommando. Det finnes nok av bevis fra tidligere saker som underbygger skepsisen.

For ordens skyld kan vi legge til at Stortingets presidentskaps har oppnevnt en granskningskommisjon for å komme til bunnen på den merkelige flyulykken. Kommisjonen ledes av tidligere førstelagmann Gaute Gregusson fra Tromsø.

Mest lest

Arrangementer