Ukategorisert

Skolevalg på internett

I år kan mange elever stemme via internett på skolevalgene. En spennende nyvinning som forhåpentligvis gir økt interesse for skolevalgene.

For første gang skal det i år holdes forsøk med politisk valg via Internett i Norge. 45 videregående skoler blir prøvekaniner ved høstens skolevalg.

–Interessen blant elever er svært stor for en slik valgordning, sier direktør Bjørn Henriksen i Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste i Bergen til NRK.

Valgene ved de videregående skolene i Norge har etter hvert fått lange tradisjoner. Skolevalg har vært gjennomført foran hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989. Skolevalgene spiller en sentral rolle i skolenes valgforberedende arbeid og blir ofte vurdert som et vesentlig virkemiddel i forsøkene på å få førstegangsvelgerne til valgurnene. Skolenes og elevenes oppslutning om prøvevalgene har vært meget høy. Valgene blir også tillagt stor vekt i media, i de politiske partiene og blant valgforskere.

Det er aldri slik at skolevalgene blir helt lik de tradisjonelle valgene, men ulike trender peker seg ut. De gir en god pekepinne på resultatet på selve valgdagen, i alle fall målt på trender, selv om prosentsatsen til de ulike partiene skal tas med en klype salt.

Liberaleren er glad for at ordningen med skolevalg utvides gjennom stemmegivning via internett. På den måten fortsetter ungdom til å påvirkes til å ta et standpunkt i politiske saker og politisk ideologi.

Det finnes selvsagt liberalister som ikke er positive til skolevalg, rett og slett fordi det ikke er det offentlige eller skolenes oppgave å ”påtvinge” elvene politikk. Det er et legalt standpunkt. Vi er likevel glad for at ungdommen får muligheter til å sette seg inn i partiprogrammene til de politiske partiene. Det eneste ankepunktet er at dette er blitt en offentlig oppgave, et ankepunkt vi kan leve med.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer